Świetlica
Strona główna

 

 

 Kliknij w miniaturę i przejdź do galerii. 
Świetlica jest czynna w godzinach od 6.45 – 16.30 w dni nauki szkolnej. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się dnia 1 września. Rodzice przy zapisie dziecka są zobowiązani do wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”, zapoznania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania świetlicy oraz do przedstawienia zaświadczeń o zatrudnieniu.

Rodzice mogą wpłacić dobrowolną składkę przeznaczona na zakup materiałów papierniczych oraz innych pomocy.  

Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno – technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Wykonują prace plastyczne, które zdobią szkołę, świetlicę i biorą udział w konkursach.

Lubianą przez dzieci formą zajęć są również gry i zabawy ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na świeżym powietrzu (zabawy, spacery).

Karta zgłoszenia na obiady.

Rezygnację z posiłku należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.00 w danym dniu do sekretariatu lub intendentki.  Szczegółowych informacji udzielają opiekunowie.


Dnia 4 października 2017r. dzieci w ramach zajęć świetlicowych udały się do Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Tam uczniowie z klas trzecich wysłuchali wiadomości o początkach naszego miasta. Dowiedzieli się jaki był rodowód nazwy Krotoszyna oraz poznali nazwiska pierwszych właścicieli i ich herby. Duże zainteresowanie u dzieci wzbudziła makieta dawnego miasta oraz kula armatnia, którą wykopała w swoim ogrodzie mieszkanka Krotoszyna. Trudno było dzieciom uwierzyć, że park, w którym spacerujemy, kiedyś był jednym dużym stawem. Wśród wielu oglądanych eksponatów zwrócili też uwagę na żelazne okowy znalezione w piwnicy ratusza. Dzieci wróciły zadowolone, że w tak krótkim czasie wzbogaciły swe wiadomości o dziejach naszego miasta.


Opracowały Renata Kramarz i Mariola Bruder 

Strona główna | Aktualności | Dokumenty | Historia szkoły | Nauczyciele | Promocja zdrowia | Rada Uczniowska | Koła i organizacje | UKS | Sport | Projekty | Izba Pamięci