SK LOK
 Strona główna

 

 • Szkolne  Koło  Ligi  Obrony Kraju (SK  LOK)

Liga  Obrony  Kraju  (powstała  13 listopada  1962r.) –jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Liga kształtuje tradycje narodowe oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek –Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza oraz Ligi Przyjaciół Żołnierza (powstała w 1944r.).

 1. Zadania i cele Ligi Obrony Kraju:

 • kształtuje patriotyczne proobronne postawy

 • prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą

 • wyrabia u młodzieży pożądane umiejętności

 • krzewi kulturę fizyczną

 • szkoli kierowców, żeglarzy, płetwonurków, łącznościowców, modelarzy, motorowodniaków,

 • propaguje obronę cywilną

 • prowadzi działalność strzelecką

 • popularyzuje i organizuje sporty obronne.

 1. Cele  i zadania Szkolnego Koła  LOK:

Powyższe cele koło osiąga poprzez:

 • popularyzowanie i udział w sportach obronnych, strzelectwie sportowym, turniejach marynistycznych

 • uczestnictwo w zawodach sportowych

 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej (gablota, kronika szkoły, artykuły prasowe)

 • uczestnictwo w akcjach: „ZIMA z LOK- iem” i „LATO z LOK- iem”

 • współpraca z kierownictwem szkoły, samorządem oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

 1. Historia Szkolnego Koła LOK:

Historia naszego  koła jest bardzo krótka. W pierwszych dwóch tygodniach września 2009 następował nabór chętnych uczniów z klas V i VI.

10 września br. odbyło się zebranie organizacyjne na którym opiekun – p. Sławomir Kramarz przedstawił cele i zadania powstającej organizacji. Uczniowie zostali poinformowani o ważnych terminach, składkach i legitymacjach. Na tym spotkaniu wybrano też zarząd i uczniów – łączników.

18 września na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Młyńskiej wszyscy uczniowie wysłuchali instruktażu o zasadach zachowania się na strzelnicy oraz obsługiwania się bronią, który przeprowadził p. Antoni Azgier. Po tym instruktarzu wszyscy uczniowie oddali swe pierwsze strzały z karabinka pneumatycznego na tej strzelnicy.

 

4.      Sekcja strzelecka  SK  LOK:

Do  sekcji należy 25 uczniów z klas V i VI. Treningi strzeleckie odbywają się w każdy piątek od godz. 16 – 17:30 na strzelnicy przy ul. Młyńskiej. Uczniowie strzelają do tarcz TS/2 z odl. 10 m. Najlepsi strzelcy tworzą trzyosobową szkolną drużynę (lub dwie drużyny), która rywalizuje z innymi szkolnymi drużynami na organizowanych cyklicznie zawodach strzeleckich przez Zarząd Powiatowy LOK.

                                                                     Oprac. Sławomir Kramarz


Dnia 21 maja br. w Szkole Podstawowej nr 4 z udziałem przedstawicieli władz miejskich i powiatowych nastąpiło podsumowanie XX edycji Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej LOK powiatu krotoszyńskiego w roku szkolnym 2017/2018. W ciągu roku odbyło się osiem zawodów strzeleckich na których poszczególne drużyny zdobywały punkty. W klasyfikacji drużynowej w kategorii młodzik (kl. 4-6) I miejsce zdobyła drużyna z SP 4 z 615 pkt., przed SP1 (546 pkt.) i SP Orpiszew (250 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej tej kategorii wszystkie miejsca zajęli uczniowie SP 4: I miejsce – Martyna Wasielak (217 pkt.), II miejsce – Kacper Snela (192 pkt.), III miejsce – Alan Jochaniak (156 pkt.).
W kategorii junior młodszy (kl. 7 +2,3 G) I miejsce też zajęła drużyna z SP 4 w składzie: Gabriela Pawlik, Mateusz Sroka i Borys Staszewski zdobywając 741 pkt., przed SP1 (567 pkt.) i SP Orpiszew (458 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej w tej kategorii Borys Staszewski zajął II miejsce (237 pkt.), a Mateusz Sroka III miejsce (194 pkt.).
Za zwycięskie miejsca w dwóch kategoriach wiekowych odznaczony też został p. Sławomir Kramarz – opiekun Szkolnego Koła przy SP 4.
Ponadto Mateusz Sroka zajął III miejsce w kategorii junior (szkoły ponadgimnazjalne) w strzelaniu z karabinu pneumatycznego, a Borys Staszewski zajął II miejsce w kategorii junior w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego.
Warto jeszcze wspomnieć, że uczniowie: Martyna Wasielak, Gabriela Pawlik, Mateusz Sroka i Borys Staszewski biorą też udział w zawodach strzeleckich w Kaliszu w Lidze Południowej Wielkopolski, gdzie byli najmłodszymi strzelcami, a mimo to uplasowali się w połowie punktacji wśród startujących drużyn.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym naszym strzelcom gratuluję i dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły na wszelkich zawodach organizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK.


Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz


We wtorek 10 kwietnia 2018r. odbyły się ostatnie zawody w tym roku szkolnym w strzelaniu z broni pneumatycznej liczonych do Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej. Nasza szkołę reprezentowały trzy drużyny, które po raz kolejny nie zawiodły. I tak: w kategorii młodzik drużyna w składzie: Kacper Snela, Alan Jochaniak i Martyna Wasielak zdobyła I miejsce (111 pkt.), przed SP1 (81 pkt.) i drugą drużyną SP1 (61 pkt.). Indywidualnie: I miejsce – Kacper Snela (54 pkt.), II miejsce – Martyna Wasielak (47 pkt.), III miejsce – SP1 (41 pkt.).
W kategorii junior młodszy, drużyna w składzie: Mateusz Sroka, Borys Staszewski i Michał Tor zajęła też I miejsce (148 pkt.) na siedem drużyn. II miejsce SP1 (143 pkt.), III miejsce SP1 (125 pkt.). Indywidualnie, na podium znalazł się Borys Staszewski zajmując I miejsce z 66 punktami. Dziękuję wszystkim uczniom za osiągnięte wyniki i godne reprezentowanie naszej szkoły w rywalizacji z innymi placówkami.


Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz


Dwudziestu trzech uczniów z naszej szkoły wzięło udział w czasie ferii w półkoloniach zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie. Dzieci brały udział w zajęciach od godz. 9.00 do 14.00. W poniedziałek uczniowie byli z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, gdzie dowiedzieli się o codziennej, odpowiedzialnej pracy policjantów i strażaków. We wtorek zapoznali się z historią i najważniejszymi miejscami w Krotoszynie związanymi z Powstaniem Wielkopolskim. Kolejnego dnia udali się do muzeum, gdzie kustosz oprowadził ich po poszczególnych salach. W dzień sportu uczniowie zmagali się w turniejach gier zręcznościowych. W czwartek udaliśmy się do Poznania , gdzie przewodnik poprowadził nas szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Zaczęliśmy od Dworca Letniego, później CK Zamek, Plac Wolności, Hotel Bazar, pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich, rynek. Tu byliśmy przed 12.00, aby popatrzeć na koziołki. Dalej Pasaż Apollo, ulicą Franciszka Ratajczaka (pierwszego poległego powstańca) do Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Parku Drwęskich. Codziennie uczniowie na strzelnicy strzelali z wiatrówki. Z wiadomości z każdej wycieczki były konkursy tematyczne – punktowane, również turnieje i gry. W sobotę było uroczyste zakończenie, na którym uczniowie otrzymali dyplomy, medale i nagrody.
Wszystkim uczniom dziękuję za wysoką frekwencję oraz bardzo dobre zachowanie na wszelkich zajęciach.

Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz
dodano 6 marca 2018 r.


23 stycznia 2018r. na strzelnicy przy ul. Młyńskiej 2B odbyło się ,, Podsumowanie działalności LOK w 2017 roku”. Wśród zaproszonych gości byli: płk Ryszard Wiliński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu, władze gminne i powiatowe oraz opiekunowie szkolnych kół z najlepszymi strzelcami. Po wysłuchaniu sprawozdań i podsumowań nastąpił czas wręczania odznaczeń i medali najlepszym strzelcom oraz opiekunom za zaangażowanie w działalność tej organizacji. Z naszej szkoły było takich uczniów najwięcej, a byli to:
1. Odznaka Sprawności Obronnej
- brązowa – Snela Kacper
- srebrna – Jochaniak Alan
- złota – Wasielak Martyna, Tor Michał
2. Odznaka "Zasłużony Działacz LOK”
- brązowa – Staszewski Borys
- złota – Sroka Mateusz
3. Medal "Zasłużony dla LOK”
- brązowy – Pawlik Gabriela
4. Medal "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”- brązowy – opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz
Dziękuję w/w uczniom za systematyczność i osiągane wyniki strzeleckie, które plasują naszą szkołę w ścisłej czołówce.


Opracowanie: opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz


W niedzielę 11 marca 2018 r. na strzelnicy ZP LOK w Krotoszynie odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej o Memoriał Aleksandra Talarczyka. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: jedna w kategorii młodzik (kl. IV-VI) i jedna w kategorii junior młodszy (kl. VII + Gim.) oraz dwóch strzelających bez drużyny. W kategorii młodzik nasza drużyna w składzie: Kacper Snela, Fabian Szczuraszek i Alan Jochaniak zdobyła I miejsce zdobywając 97 pkt. Druga była drużyna z SP Orpiszew z 62 pkt. Indywidualnie w tej kategorii: I miejsce – Kacper Snela (53 pkt.) i III miejsce – Alan Jochaniak (33 pkt.). W kategorii junior młodszy nasza drużyna w składzie: Martyna Wasielak, Mateusz Sroka i Borys Staszewski wystrzelała I miejsce zdobywając 182 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna z SP Orpiszew (124 pkt.), a trzecie drużyna z SP 1 w Krotoszynie (116 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej też wypadliśmy bardzo dobrze, bo na 20 strzelających – zajęliśmy trzy pierwsze miejsca. I miejsce – Martyna Wasielak (66 pkt.), II miejsce – Borys Staszewski (63 pkt.), III miejsce – Mateusz Sroka (53 pkt.). W turnieju ,,1 strzału” (11 osób) Mateusz Sroka zajął II miejsce, a w turnieju rzutu lotkami (22 osoby) wygrała Martyna Wasielak przed Alanem Jochaniakiem. Na koniec zawodów zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, a najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Krotoszynie.
Jako opiekun, gratuluję w/w uczniom uzyskanych wyników i dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły.


Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz
Dodano 18 marca 2018 roku 

W niedzielę 21 stycznia 2018r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody kolejnej rocznicy wyzwolenia naszego miasta. Strzelali w różnych kategoriach i konkursach, w efekcie zdobywając wiele nagród i medali. W kategorii młodzik, nasza drużyna w składzie: Michał Tor, Fabian Szczuraszek i Kacper Snela zdobyła I miejsce (91 pkt.) przed SP nr 1 (59 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej – II miejsce zajął Fabian Szczuraszek, a III miejsce zajął Kacper Snela. W kategorii junior młodszy – nasza drużyna w składzie: Gabrysia Pawlik, Borys Staszewski i Mateusz Sroka zdobyła I miejsce (126 pkt.), przed SP nr 1 (95 pkt.), i SP nr 3 (55 pkt.). W klasyfikacji indywidualnej – II miejsce zajął Borys Staszewski. W Turnieju Rzutu Lotkami – Borys Staszewski zajął I miejsce, a Martyna Wasielak – II miejsce – startowało 15 zawodników. W kategorii junior w strzelaniu z pistoletu sportowego – Mateusz Sroka zajął II miejsce, a Martyna Wasielak III miejsce. W klasyfikacji łącznej ( kpn + ppn) – Mateusz Sroka zdobył I miejsce otrzymując puchar, a Borys Staszewski III miejsce otrzymując nagrodę rzeczową. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy brali udział w tych rocznicowych zawodach. Cieszy fakt, że mimo niedzielnego przedpołudnia oni byli obecni, godnie reprezentując naszą szkołę zdobywając puchary, medale i nagrody.


Opiekun SK LOK: Sławomir Kramarz


Różnie można wyrażać swój patriotyzm. Nasi uczniowie rywalizując na strzelnicy upamiętnili ważną rocznicę z naszej historii XX wieku. W sobotę 11 listopada 2017r. na strzelnicy pneumatycznej odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Niepodległości. Zajęliśmy czołowe miejsca w kategoriach wiekowych w których strzelali nasi uczniowie. I tak w kategorii młodzik (szkoły podstawowe): nasza drużyna zajęła I miejsce w składzie: Michał Tor, Fabian Szczuraszek i Alan Jochaniak (74 pkt). Natomiast druga drużyna w składzie: Kacper Snela, Tomasz Staśkowiak i Martyna Wasielak zajęła II miejsce(74 pkt).
Trzecie miejsce zajęli uczniowie z SP Orpiszew (42 pkt). W klasyfikacji indywidualnej tej kategorii nasi uczniowie zajęli całe podium zdobywając: I miejsce – Kacper Snela (41 pkt), II miejsce – Michał Tor (41 pkt), III miejsce – Alan Jochaniak (30 pkt).
Miłą niespodziankę sprawili nam strzelcy z klasy VII, którzy strzelali w kategorii junior młodszy razem z klasami II i III gimnazjalnymi. Na siedem drużyn startujących w tej kategorii drużyna w składzie: Gabrysia Pawlik, Mateusz Sroka i Borys Staszewski zajęli I miejsce zdobywając 119 pkt. Drugie miejsce przypadło SP Orpiszew (87 pkt), a trzecie SP Nowa Wieś (83 pkt).
Ponadto w klasyfikacji indywidualnej – Mateusz Sroka zdobył II miejsce (44 pkt). A Martyna Wasielak w turnieju jednego strzału, na 24 strzelców – zdobyła I miejsce. Gratuluję uczniom osiągniętych wyników i dziękuję za przybycie mimo świątecznego dnia.


Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz

 


W niedzielę 17 września br. na strzelnicy kulowej przy ul. Kołłątaja odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza. Zawodnicy strzelali z karabinu kbks oraz z pistoletu sportowego. Nasi uczniowie mimo młodego wieku uzyskali bardzo dobre miejsca. Martyna Wasielak – w klasyfikacji kdw (karabin dowolny) w kategorii junior zdobyła III miejsce z 59 pkt. Natomiast w klasyfikacji pistolet sportowy w kategorii junior II miejsce zajął Borys Staszewski z 42 pkt., a Martyna Wasielak III miejsce z 40 pkt. Uczniowie ci z rąk burmistrza p. Franciszka Marszałka otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Gratuluję tym uczniom uzyskanych wyników.
Także w niedzielę, 24 września br. na tej samej strzelnicy odbyły się zawody strzeleckie – Mistrzostwa Krotoszyna i Powiatu Krotoszyńskiego. Zawodnicy też strzelali z karabinu kbks i pistoletu sportowego. Także i tym razem nasi młodzi strzelcy nie zawiedli i zajęli miejsca na podium. Mateusz Sroka – w klasyfikacji kdw w kategorii junior zdobył III miejsce uzyskując 65 punktów.
Z kolei w klasyfikacji pistolet sportowy w kategorii junior I miejsce zdobył Borys Staszewski, a Martyna Wasielak zajęła III miejsce. Ci uczniowie z kolei usłyszeli słowa pochwały oraz otrzymali pamiątkowe medale i puchary z rąk wicestarosty p. Pawła Radojewskiego. Gratuluję tym strzelcom i życzę nadal bardzo dobrych i celnych przestrzelin.


Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz
 


W poniedziałek 18 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie w obecności władz gminnych i powiatowych podsumowano XVII Międzyszkolną Ligę Strzelecką. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tej rywalizacji od sześciu lat. Tegoroczne wyniki naszych młodzików bardzo cieszą i przedstawiają się następująco. W kategorii szkół podstawowych nasza drużyna w składzie: Agata Witczak, Martyna Wasielak i Jacek Augustyniak zajęła I miejsce z 994 punktami, na drugim miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie z 660 punktami, a na trzecim uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Orpiszewie z 474 punktami. Ponadto Agata Witczak zajęła III miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Oprócz wymienionych uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują: Jakub Jopek i Nikodem Kowalski, którzy znacząco wspomagali drużyny swymi wynikami. Na podziękowanie zasługują również: Jakub Radojewski, Mateusz Sroka i Gabrysia Pawlik. Jako opiekun bardzo dziękuję wymienionym uczniom oraz wszystkim należącym do LOK-u. Dziękuję także p.A.Marszałek i p.R.Wujczyk, które na moją prośbę opiekowały się dwukrotnie uczniami na zawodach w minionym roku.


Opiekun Szkolnego Koła LOK
S. Kramarz


W piątek 20 marca br. czternastu uczniów należących do LOK-u wraz z opiekunem udało się na uroczystą akademię do auli I LO z okazji 70-lecia LOK-u w Krotoszynie. Obecne były władze powiatowe, gminne, władze gmin ościennych, uczniowie z różnych szkół oraz goście z Zarządu Wojewódzkiego LOK z Poznania. Spotkanie prowadził prezes p.Antoni Azgier. W swym referacie opisał sytuację organizacji w kolejnych latach działalności aż do teraźniejszości. Zważywszy, że Szkolne Koło LOK przy naszej szkole działa zaledwie od września 2009 r. – to na dzisiejszej uroczystości było kilka punktów, gdzie bardzo doceniono i wyróżniono naszych uczniów za zaangażowanie.
Na początku nagrodzono opiekunów szkół kół LOK- m.in. opiekuna naszych uczniów, który otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju”. W dalszej kolejności podsumowano konkurs plastyczny ph. „70 lat LOK-u w Krotoszynie”, który był przeprowadzony w tegoroczne ferie zimowe w czasie akcji „Zima z LOK-iem”, gdzie Gabrysia Pawlik zajęła I miejsce, a Amelia Nawrocka III miejsce. Dziewczyny w nagrodę otrzymały cenne nagrody książkowe. Następnie ogłoszono zwycięzców konkursu o krotoszyńskim LOK-u, gdzie kupony z pytaniami ukazywały się w kolejnych 6 wydaniach „Rzeczy Krotoszyńskiej”. Nagrodą był rower Magnum firmy Proactiva z ul. Kościuszki. Na możliwych 43 pkt., aż 41 – zdobyła nasza uczennica z kl.III – Martyna Wasielak, która wygrała rower. Moje gratulacje za upór i wytrwałość.
Z okazji jubileuszu – Starostwo i Urząd Gminy Krotoszyn zakupiło dla organizacji LOK - 3 nowe karabinki firmy Anschutz- które wręczono zasłużonym strzelcom w poszczególnych grupach wiekowych. Jakub Jopek odebrał z rąk Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego p.Jacka Kępy nowoczesny karabinek marki Hammerli – reprezentując uczniów w grupie młodzik. W części artystycznej wystapiły dziewczyny z chóru z G2 oraz z naszej szkoły (20 uczennic i jeden uczeń) pod kierunkiem p.Grzegorza Polańskiego. Piosenki patriotyczne oraz hymn Krotoszyna w wykonaniu naszych uczniów zakończyły uroczyste spotkanie. Akademia podsumowała kilkadziesiąt lat organizacji proobronnej, która mimo zawirowań politycznych przetrwała i na sztandarze nadal ,a wyhaftowanne motto wciąż aktualne: „Obrona Ojczyzny Jest Najważniejszym Obowiązkiem Każdego Obywatela”.Opracował: opiekun SK LOK
Sławomir Kramarz


 

Strona główna | SK LOK | Traper | TPD