SK LOK
 Strona główna

 

 • Szkolne  Koło  Ligi  Obrony Kraju (SK  LOK)

Liga  Obrony  Kraju  (powstała  13 listopada  1962r.) –jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Liga kształtuje tradycje narodowe oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek –Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza oraz Ligi Przyjaciół Żołnierza (powstała w 1944r.).

 1. Zadania i cele Ligi Obrony Kraju:

 • kształtuje patriotyczne proobronne postawy

 • prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą

 • wyrabia u młodzieży pożądane umiejętności

 • krzewi kulturę fizyczną

 • szkoli kierowców, żeglarzy, płetwonurków, łącznościowców, modelarzy, motorowodniaków,

 • propaguje obronę cywilną

 • prowadzi działalność strzelecką

 • popularyzuje i organizuje sporty obronne.

 1. Cele  i zadania Szkolnego Koła  LOK:

Powyższe cele koło osiąga poprzez:

 • popularyzowanie i udział w sportach obronnych, strzelectwie sportowym, turniejach marynistycznych

 • uczestnictwo w zawodach sportowych

 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej (gablota, kronika szkoły, artykuły prasowe)

 • uczestnictwo w akcjach: „ZIMA z LOK- iem” i „LATO z LOK- iem”

 • współpraca z kierownictwem szkoły, samorządem oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

 1. Historia Szkolnego Koła LOK:

Historia naszego  koła jest bardzo krótka. W pierwszych dwóch tygodniach września 2009 następował nabór chętnych uczniów z klas V i VI.

10 września br. odbyło się zebranie organizacyjne na którym opiekun – p. Sławomir Kramarz przedstawił cele i zadania powstającej organizacji. Uczniowie zostali poinformowani o ważnych terminach, składkach i legitymacjach. Na tym spotkaniu wybrano też zarząd i uczniów – łączników.

18 września na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Młyńskiej wszyscy uczniowie wysłuchali instruktażu o zasadach zachowania się na strzelnicy oraz obsługiwania się bronią, który przeprowadził p. Antoni Azgier. Po tym instruktarzu wszyscy uczniowie oddali swe pierwsze strzały z karabinka pneumatycznego na tej strzelnicy.

 

4.      Sekcja strzelecka  SK  LOK:

Do  sekcji należy 25 uczniów z klas V i VI. Treningi strzeleckie odbywają się w każdy piątek od godz. 16 – 17:30 na strzelnicy przy ul. Młyńskiej. Uczniowie strzelają do tarcz TS/2 z odl. 10 m. Najlepsi strzelcy tworzą trzyosobową szkolną drużynę (lub dwie drużyny), która rywalizuje z innymi szkolnymi drużynami na organizowanych cyklicznie zawodach strzeleckich przez Zarząd Powiatowy LOK.

                                                                     Oprac. Sławomir Kramarz


Różnie można wyrażać swój patriotyzm. Nasi uczniowie rywalizując na strzelnicy upamiętnili ważną rocznicę z naszej historii XX wieku. W sobotę 11 listopada 2017r. na strzelnicy pneumatycznej odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Niepodległości. Zajęliśmy czołowe miejsca w kategoriach wiekowych w których strzelali nasi uczniowie. I tak w kategorii młodzik (szkoły podstawowe): nasza drużyna zajęła I miejsce w składzie: Michał Tor, Fabian Szczuraszek i Alan Jochaniak (74 pkt). Natomiast druga drużyna w składzie: Kacper Snela, Tomasz Staśkowiak i Martyna Wasielak zajęła II miejsce(74 pkt).
Trzecie miejsce zajęli uczniowie z SP Orpiszew (42 pkt). W klasyfikacji indywidualnej tej kategorii nasi uczniowie zajęli całe podium zdobywając: I miejsce – Kacper Snela (41 pkt), II miejsce – Michał Tor (41 pkt), III miejsce – Alan Jochaniak (30 pkt).
Miłą niespodziankę sprawili nam strzelcy z klasy VII, którzy strzelali w kategorii junior młodszy razem z klasami II i III gimnazjalnymi. Na siedem drużyn startujących w tej kategorii drużyna w składzie: Gabrysia Pawlik, Mateusz Sroka i Borys Staszewski zajęli I miejsce zdobywając 119 pkt. Drugie miejsce przypadło SP Orpiszew (87 pkt), a trzecie SP Nowa Wieś (83 pkt).
Ponadto w klasyfikacji indywidualnej – Mateusz Sroka zdobył II miejsce (44 pkt). A Martyna Wasielak w turnieju jednego strzału, na 24 strzelców – zdobyła I miejsce. Gratuluję uczniom osiągniętych wyników i dziękuję za przybycie mimo świątecznego dnia.


Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz

 


We wtorek 24 maja br. z udziałem władz gminnych i powiatowych nastąpiło podsumowanie XVIII Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej powiatu krotoszyńskiego w roku szkolnym 2015/2016. Nasi strzelcy po raz kolejny nie zawiedli i w kategorii szkół podstawowych zdobyliśmy I miejsce z 662 punktami, przed Szkołą Podstawową nr 3 w Krotoszynie (485 pkt.) i Szkołą Podstawową nr 1 w Krotoszynie (314 pkt.). Także w klasyfikacji indywidualnej wypadliśmy bardzo dobrze: I miejsce – Agata Witczak (297 pkt.), II miejsce – Mateusz Sroka (280 pkt.), III miejsce – Oliwia Robakowska (SP nr 3 – 252 pkt.). Za otrzymane miejsca uczniowie otrzymali puchary, medale i dyplomy. Tak dobre wyniki końcowe są zasługą uczniów, którzy rzetelnie ćwiczyli na treningach strzeleckich, a później uczestniczyli we wszystkich dziesięciu zawodach zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy.
Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom dziękuję i gratuluję, a pozostałym życzę celniejszych trafień w przyszłym roku szkolnym.

Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz


W niedzielę 17 września br. na strzelnicy kulowej przy ul. Kołłątaja odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza. Zawodnicy strzelali z karabinu kbks oraz z pistoletu sportowego. Nasi uczniowie mimo młodego wieku uzyskali bardzo dobre miejsca. Martyna Wasielak – w klasyfikacji kdw (karabin dowolny) w kategorii junior zdobyła III miejsce z 59 pkt. Natomiast w klasyfikacji pistolet sportowy w kategorii junior II miejsce zajął Borys Staszewski z 42 pkt., a Martyna Wasielak III miejsce z 40 pkt. Uczniowie ci z rąk burmistrza p. Franciszka Marszałka otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Gratuluję tym uczniom uzyskanych wyników.
Także w niedzielę, 24 września br. na tej samej strzelnicy odbyły się zawody strzeleckie – Mistrzostwa Krotoszyna i Powiatu Krotoszyńskiego. Zawodnicy też strzelali z karabinu kbks i pistoletu sportowego. Także i tym razem nasi młodzi strzelcy nie zawiedli i zajęli miejsca na podium. Mateusz Sroka – w klasyfikacji kdw w kategorii junior zdobył III miejsce uzyskując 65 punktów.
Z kolei w klasyfikacji pistolet sportowy w kategorii junior I miejsce zdobył Borys Staszewski, a Martyna Wasielak zajęła III miejsce. Ci uczniowie z kolei usłyszeli słowa pochwały oraz otrzymali pamiątkowe medale i puchary z rąk wicestarosty p. Pawła Radojewskiego. Gratuluję tym strzelcom i życzę nadal bardzo dobrych i celnych przestrzelin.


Opiekun SK LOK – Sławomir Kramarz
 


W poniedziałek 18 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie w obecności władz gminnych i powiatowych podsumowano XVII Międzyszkolną Ligę Strzelecką. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tej rywalizacji od sześciu lat. Tegoroczne wyniki naszych młodzików bardzo cieszą i przedstawiają się następująco. W kategorii szkół podstawowych nasza drużyna w składzie: Agata Witczak, Martyna Wasielak i Jacek Augustyniak zajęła I miejsce z 994 punktami, na drugim miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie z 660 punktami, a na trzecim uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Orpiszewie z 474 punktami. Ponadto Agata Witczak zajęła III miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Oprócz wymienionych uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują: Jakub Jopek i Nikodem Kowalski, którzy znacząco wspomagali drużyny swymi wynikami. Na podziękowanie zasługują również: Jakub Radojewski, Mateusz Sroka i Gabrysia Pawlik. Jako opiekun bardzo dziękuję wymienionym uczniom oraz wszystkim należącym do LOK-u. Dziękuję także p.A.Marszałek i p.R.Wujczyk, które na moją prośbę opiekowały się dwukrotnie uczniami na zawodach w minionym roku.


Opiekun Szkolnego Koła LOK
S. Kramarz


W piątek 20 marca br. czternastu uczniów należących do LOK-u wraz z opiekunem udało się na uroczystą akademię do auli I LO z okazji 70-lecia LOK-u w Krotoszynie. Obecne były władze powiatowe, gminne, władze gmin ościennych, uczniowie z różnych szkół oraz goście z Zarządu Wojewódzkiego LOK z Poznania. Spotkanie prowadził prezes p.Antoni Azgier. W swym referacie opisał sytuację organizacji w kolejnych latach działalności aż do teraźniejszości. Zważywszy, że Szkolne Koło LOK przy naszej szkole działa zaledwie od września 2009 r. – to na dzisiejszej uroczystości było kilka punktów, gdzie bardzo doceniono i wyróżniono naszych uczniów za zaangażowanie.
Na początku nagrodzono opiekunów szkół kół LOK- m.in. opiekuna naszych uczniów, który otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju”. W dalszej kolejności podsumowano konkurs plastyczny ph. „70 lat LOK-u w Krotoszynie”, który był przeprowadzony w tegoroczne ferie zimowe w czasie akcji „Zima z LOK-iem”, gdzie Gabrysia Pawlik zajęła I miejsce, a Amelia Nawrocka III miejsce. Dziewczyny w nagrodę otrzymały cenne nagrody książkowe. Następnie ogłoszono zwycięzców konkursu o krotoszyńskim LOK-u, gdzie kupony z pytaniami ukazywały się w kolejnych 6 wydaniach „Rzeczy Krotoszyńskiej”. Nagrodą był rower Magnum firmy Proactiva z ul. Kościuszki. Na możliwych 43 pkt., aż 41 – zdobyła nasza uczennica z kl.III – Martyna Wasielak, która wygrała rower. Moje gratulacje za upór i wytrwałość.
Z okazji jubileuszu – Starostwo i Urząd Gminy Krotoszyn zakupiło dla organizacji LOK - 3 nowe karabinki firmy Anschutz- które wręczono zasłużonym strzelcom w poszczególnych grupach wiekowych. Jakub Jopek odebrał z rąk Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego p.Jacka Kępy nowoczesny karabinek marki Hammerli – reprezentując uczniów w grupie młodzik. W części artystycznej wystapiły dziewczyny z chóru z G2 oraz z naszej szkoły (20 uczennic i jeden uczeń) pod kierunkiem p.Grzegorza Polańskiego. Piosenki patriotyczne oraz hymn Krotoszyna w wykonaniu naszych uczniów zakończyły uroczyste spotkanie. Akademia podsumowała kilkadziesiąt lat organizacji proobronnej, która mimo zawirowań politycznych przetrwała i na sztandarze nadal ,a wyhaftowanne motto wciąż aktualne: „Obrona Ojczyzny Jest Najważniejszym Obowiązkiem Każdego Obywatela”.Opracował: opiekun SK LOK
Sławomir Kramarz


 

Strona główna | SK LOK | Traper | TPD | Artifex