Promocja zdrowia
Strona główna
Aktualności
Dokumenty
Konkursy
Historia szkoły
Biblioteka
Stowarzyszenie
Promocja zdrowia
Rada Uczniowska
Świetlica
Koła i organizacje
UKS
Sport
Projekty
Izba Pamięci
Piknik
Absolwenci

 

W gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej naszej szkoły pracują pielęgniarki: Ewa Kasprzak i Renata Mierzejewska


Chroń przed grypą siebie i innych>>>
Zapobiegamy grypie>>>


Zadania Pielęgniarek

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:

 • profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) - ukierunkowana na wszystkich uczniów (np. szczepienia  ochronne,   edukacja  zdrowotna)  oraz  szkołę   i   rodzinę   (zachęcanie  do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);

 • profilaktyka wtórna (drugorzędowa) - dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze;

 • profilaktyka trzeciorzędowa - poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi,   społecznymi  i  szkolnym,     przewlekle  chorych  i  niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami, sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i wspieranie ich realizacji przez dyrekcję szkoły i nauczycieli

 1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta.

 2.  Przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu.                        

 3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich  oraz analiza, wykorzystanie ich wyników.   

 4.  Monitorowanie obowiązkowych szczepień ochronnych.

 5.  Prowadzenie  u  uczniów  szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy   zębów  metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi (6 razy w roku szk. co 6 tygodni).

 6. Przekazywanie informacji kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.                 

 7. Poradnictwo czynne dla uczniów  z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi .                                 

 8. Prowadzenie edukacji zdrowotnej  uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w  szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.           

 9.  Współpraca z dyrekcją szkoły i Państwową Inspekcją Sanitarną w tworzeniu w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników  pedagogicznej.

 10. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej uczniom.  Pomoc  w powiadamianiu  rodziców  (opiekunów) ucznia, w przypadkach wymagających pomocy lekarskiej.


Zasady postępowania:


Zobacz prezentację>>>

 

 

 

 

 

 


 

Od 16 lat w drugą sobotę września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Jego celem jest budowanie świadomości, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_ratowac/
swiatowy_dzien_pierwszej_pomocy


Od przeszło 30 lat, w co trzeci czwartek listopada obchodzimy jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Mimo że moda na niepalnie zdobywa coraz większą popularność to tylko w Polsce jest około 9 milionów palaczy. To jeden z najwyższych wskaźników w krajach Unii Europejskiej!
Papierosy zabijają rocznie ponad 5 milionów osób na całym świecie. Co gorsza, wielu nałogowców nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, a jest ono ogromne. Jaki wpływ mają papierosy na organizm i co zyskujemy zrywając z nałogiem?
1. Papierosy to stosunkowo drogi nałóg. Jeśli jedna paczka kosztuje ok. 14 złotych, a dziennie wypalamy jedną to rzucając palenie, w przeciągu roku, możemy zaoszczędzić ponad 5 tysięcy złotych!
2. Już po 20 minut od odstawienia nikotyny ciśnienie krwi i puls wracają do normy.
3. Po 8 godzinach stabilizuje się poziom tlenu w organizmie.
4. Po upływie 48 godzin odbudowują się końcówki nerwów, tym samym palacz odzyskuje smak i węch.
5. Po pięciu miesiącach od wypalenia ostatniego papierosa poprawia się krążenie krwi, wydajność płuc wzrasta aż o 30 proc.
6. Wystarczy doba, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ataku serca, po roku spada ryzyko rozwoju choroby wieńcowej, po 5 latach raka płuc oraz jamy ustnej.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego.
Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić
służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.
Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem
pomoc@800100100.pllub www.800100100.pl/napisz.
 
W 2015 roku 61 kontaktów z Telefonem 800 100 100
dotyczyło kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.


 


Światowy Dzień Zdrowia 2014. Choroby przenoszone przez wektory.

Akcja profilaktyczna prowadzona jest w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, który przypada 7 kwietnia.
Rumień wędrujący, jeden z objawów boreliozy.


Autor: Wikipedia
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Tegoroczne święto dotyczy tematu: „Choroby przenoszonych przez wektory”. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem transportują groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka.

Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 tys. ofiar. W ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, a zachorowalność na nią wzrosło w ciągu ostatnich 50 lat aż 30-krotnie. Innych choroby przenoszonych przez wektory to między innymi: Gorączka Zachodniego Nilu, chikungunyę, czy też nam bliższe - odkleszczowe zapalenie mózgu i borelioza.

Na choroby odkleszczowe szczególnie narażeni są mieszkańcy naszego regionu. Zapadalność na boreliozę jest 2-krotnie wyższa niż średnia krajowa.

Od 10% do 70% kleszczy jest zakażonych bakterią krętką wywołującą boreliozę. Krętki przenoszone są na człowieka przez trzy postaci kleszcza: larwę, nimfę i postać dorosłą.

Podczas żerowania na skórze żywiciela kleszcz wprowadza do jego organizmu krętki i inne czynniki chorobotwórcze, a sam pochłania krew, limfę i tkanki. Borelioza jest chorobą przewlekłą, wieloukładową charakteryzującą się występowaniem objawów: skórnych, stawowych, kardiologicznych i neurologicznych. Stąd trudność zdiagnozowania pacjenta i właściwego leczenia.

Charakterystycznym objawem zakażenia boreliozą jest rumień wędrujący, jednak występuje on tylko u 30% do 50% zakażonych. Inne objawy jak: dolegliwości mięśniowo - stawowe, bóle głowy, gorączka występują rzadko. Dopiero w przewlekłym stadium zakażenia bakterią krętką boreliozy ujawniają się zmiany neurologiczne, reumatologiczne czy narządowe.

Boreliozę leczy się terapią antybiotykową, a jedyną profilaktyką jest świadomość człowieka o zagrożeniu jakim są kleszcze, gdyż brak jest szczepionki chroniącej przed chorobą.

Podczas działań profilaktycznych w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia 2014 r.” chcemy zwrócić uwagę:

- rodzinom mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych, aby miały wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami;

- władzom odpowiedzialne za zdrowie, aby pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;

- podróżnym i turystom, aby mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć.

Żródło: http://bartoszyce.wm.pl/195065,Swiatowy-Dzien-Zdrowia-2014-Choroby-przenoszone-przez-wektory.html
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu ogłoszonym przez WHO jest „Podnoszenie podatków od tytoniu”. Zakaz wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych wymagany jest na mocy Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu używania tytoniu. Kompleksowe zakazy w tym obszarze prowadzą do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie oraz do zmniejszania liczby osób palących. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie popytu na wyroby tytoniowe. Mimo skuteczności kompleksowych zakazów, zgodnie z raportem WHO z 2013 r. na temat epidemii palenia tytoniu, tylko 6% ludności świata jest w pełni chroniona przed narażeniem na reklamę, promocję i inne taktyki stosowane przez przemysł tytoniowy. Dodatkowo wydatki na wyroby tytoniowe często ograniczają zasoby na podstawowe towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubrania, schronienie i transport. Koszty te znacznie obciążają osoby uzależnione od tytoniu i ich rodziny, powodując, że wiele z nich pozostaje w błędnym kole ubóstwa, które może obejmować całe pokolenia.


Źrodło: http://www.torun.psse.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3A31-maja-wiatowy-dzie-bez-tytoniu&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=pl


W maju ruszyła kolejna edycja programu WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować" Uczniowie klas trzecich na zajęciach praktycznych, uczą się udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wzywania pomocy. Program realizują pielęgniarki szkolne.


W ramach corocznej akcji, w naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny wraz z książeczką do kolorowania "Zawsze Razem,” przeznaczony dla najmłodszych  dzieci. W prosty i przystępny sposób, za pomocą historyjki edukacyjnej zapoznaje dzieci z chorobą AIDS, a także z tym, jak się zachowywać, aby uniknąć zakażenia. Dla starszych uczniów pielęgniarka szkolna przygotowała audycję przez radiowęzeł .

 Program „Zawsze Razem”

 • Program „Zawsze Razem” dotyczący profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą krwi.
 • Adresatami programu są dzieci klas I-III szkół podstawowych.
 • Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników oraz  unikanie  zakażeń.

Propozycje tematów do realizacji w programie to:

 • Co to jest zdrowie?
 • Jak dbać o zdrowie?
 • Dlaczego niektórzy ludzie chorują?
 • Jak rozprzestrzenia się choroba?
 • Jak się czujemy gdy jesteśmy chorzy?
 • Komu mówisz gdy się źle czujesz?
 • Co czujesz do kogoś kto jest chory?
 • Co czujesz do siebie gdy jesteś chory?
 • Co to są choroby przewlekłe i choroby zakaźne ( w tym również AIDS ), jak się można zakazić?
 • Co robić żeby nie chorować?
 • Jak pomóc choremu koledze?

 

Strona główna | Aktualności | Dokumenty | Konkursy | Historia szkoły | Biblioteka | Stowarzyszenie | Promocja zdrowia | Rada Uczniowska | Świetlica | Koła i organizacje | UKS | Sport | Projekty | Izba Pamięci | Piknik | Absolwenci