Projekty
Strona główna
Aktualności
Dokumenty
Konkursy
Historia szkoły
Biblioteka
Stowarzyszenie
Promocja zdrowia
Rada Uczniowska
Świetlica
Koła i organizacje
UKS
Sport
Projekty
Izba Pamięci
Piknik
Absolwenci

 


Projekty realizowane w naszej szkole
w roku szkolnym 2017/2018

Zainteresowani uczniowie klasy 5d na zajęciach kółka informatycznego "Enterek" realizowali projekt edukacyjny pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wspólnie wybraliśmy temat w oparciu o posiadany księgozbiór w bibliotece szkolnej. Tematem przewodnim były wiersze Juliana Tuwima. Na początku zapoznaliśmy się z wybranymi utworami dla dzieci. Następnie zaczęliśmy tworzyć prezentację multimedialną. Na wstępie napisaliśmy kilka zdań na temat twórczości autora. Kolejne slajdy zawierają tytuł wiersza, jego fragment i ilustrację do treści wiersza. Zastosowaliśmy animację niestandartową, aby prezentacja była ciekawsza. Udział w projekcie wzięli: Igor Wolny, Wiktor Urbaniak, Maciej Walczak, Piotr Galewski, Kacper Zybała i Damian Michalik.

Mariola Bruder


 • KoderJunior - Szkoła Mistrzów Programowania

Projekt wdrażający elementy nauki programowania do edukacji wczesnoszkolnej Projekt „KoderJunior” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej.
Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich (poprzez zaangażowanie ekspertów, trenerów i ko-trenerów) we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3.
Po zakończeniu szkoleń każdy nauczyciel biorący udział w projekcie zrealizuje 15 jednostek zajęć  ze swoją klasą (w tym jedne poza szkołą w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab) na bazie scenariuszy przygotowanych przez partnerów projektu – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Szkoły, które zgłoszą się do projektu zostaną wyposażone, zgodnie z przeprowadzonym przez MEN audytem, w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m. in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Brakujący do realizacji zajęć sprzęt i materiały zostaną zakupione w ramach projektu, a po jego zakończeniu zostaną przekazane szkole do prowadzenia zajęć z zakresu programowania.


To cykl scenariuszy lekcji dla klas 1 - 3 realizowanych przez R. Cierniewską, L. Grzesińską i A. Mintę. Ideą programu jest świętowanie różnych okoliczności (Boże Narodzenie, Wielkanoc), a także podkreślenie wagi różnych dni (np. Walentynki, pierwszy dzień wiosny) poprzez wykorzystanie scenariuszy lekcji. Program jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Scenariusze w ramach programu są dostosowane dla klas I-III. Biorąc udział w programie, realizuje się podstawę programową oraz rozwija u uczniów umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
W każdym miesiącu (w dowolnie wybranym dniu) należy zrealizować jeden z podanych scenariuszy:
listopad:
Dzień Postaci z Bajek (obchodzony 5 XI): Jak mówią postaci z bajek?
Dzień Pluszowego Misia (obchodzony 25 XI): Czy misia można spotkać w lesie?
grudzień:
Dzień Praw Człowieka (obchodzony 10 XII): Po co i komu potrzebne jest prawo?
Święta Bożego Narodzenia (obchodzony 25 XII): Dlaczego świętujemy rodzinnie?
styczeń:
Dzień Inżyniera (obchodzony 6 I): Jak zbudować wytrzymały most?
Dzień Kryptologii (obchodzony 25 I): Jak przekazać tajną wiadomość?
luty:
Dzień Chorego (obchodzony 11 II): Dlaczego mam katar i boli mnie gardło?
Walentynki (obchodzony 14 II): Jak ludzie przeżywają emocje?
marzec: KONKURS!
Pierwszy Dzień Wiosny (21 III)
Dzień Matematyki (12 III)
Światowy Dzień Wody (22 III)
Międzynarodowy Dzień Teatru (27 III)
Święta Wielkanocne (1 IV)
kwiecień:
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (obchodzony 2 IV): Jakie przygody spotykają bohaterów komiksów?
Dzień Ziemi (22 IV): Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?
maj:
Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji (obchodzony 17 V): Dlaczego możemy rozmawiać przez telefon?
Światowy Dzień Kosmosu (21 V): Czy gwiazdy naprawdę spadają?


 • Ze szkolnej ławki do sali wykładowej

Od stycznia 2017 roku uczniowie z klasy Pani Anny Marcinkowskiej biorą udział w comiesięcznych spotkaniach w ramach Polskiej Akademii Dzieci przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Podczas cyklicznych spotkań dzieci zdobywały wiedzę o Wikingach, poznawały właściwości owoców i warzyw oraz tajniki nowoczesnej technologii. Na pierwszym spotkaniu odbyła się uroczysta inauguracja dziecięcego roku akademickiego, podczas której uczniowie otrzymali indeksy. Obok zdobywania wiedzy, dzieci uczestniczą w zabawach muzyczno - ruchowych oraz spotykają się z rówieśnikami z innych szkół. Każde zajęcia to wspaniała zabawa!

Polska Akademia Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

To pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. Mali eksperci w trakcie wykładów naukowych, które odbywają się w ciągu roku akademickiego w ustalony dzień w szkołach wyższych, przekazują słuchaczom wiedzę z obszaru swoich zainteresowań. Celem projektu jest rozbudzanie w młodych odbiorcach ciekawości świata, chęci do realizowania własnych pomysłów oraz projektowania eksperymentów. Uczestnikami wydarzenia są dzieci w wieku od 6. do 12. lat oraz ich opiekunowie. W trakcie zajęć uczestnicy mogą zadawać pytania ekspertom. Wszyscy słuchacze posiadają imienny indeks uczelni, w której organizowane są wykłady. Każde spotkanie kończy się poczęstunkiem, a zwieńczeniem całorocznych wysiłków jest wspólna, międzynarodowa konferencja organizowana 1 czerwca w Gdańsku. Wstęp na wykłady Polskiej Akademii Dzieci jest bezpłatny.

Organizatorem Polskiej Akademii Dzieci we Wrocławiu jest Dolnośląska Szkoła Wyższa. Partnerem strategicznym projektu jest Miasto Wrocław. Patronat honorowy nad projektem objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Piękno Ziemi i jej tajemnice to pierwszy temat, który rozpoczął VI edycję Polskiej Akademii Dzieci organizowanej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W naukowym spotkaniu bierze udział blisko 300 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. A wśród nich uczniowie klasy III A z SP4! Jak na prawdziwych studentów przystało otrzymaliśmy Indeksy Studentów Polskiej Akademii Dzieci. Wykład otwierający VI edycję Polskiej Akademii Dzieci był o najdłuższej rzece świata i podróży marzeń do Amazonii wygłoszony przez 11-letnią Kasię i jej rówieśniczkę Olę. Gośćmi akademii byli podróżnicy, którzy zwiedzili cztery kontynenty na motocyklach. Zwiedziliśmy również Bibliotekę DSW, która zaskoczyła nas bogatym księgozbiorem oraz niespotykanym pokojem …głośnej pracy, w którym znaleźliśmy książki do oglądania.

Opracowała A. Marcinkowska

dodano 1 marca 2018 roku


 • Zdrowo jem, więc wiem projekt realizowany w klasie 3A

Głównym celem projektu jest  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.
Już po raz ósmy z radością zapraszamy do udziału w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, który odbędzie się pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser - Dudy.
Pragniemy, żeby dzisiejsze dzieci za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat były zdrowymi i aktywnymi dorosłymi. Musimy pamiętać, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego tak ważne jest, aby w dzieciach wyrobić nawyki i przekonania, które pozwolą im cieszyć się zdrowym i długim życiem oraz podejmować właściwe decyzje. Wspólnie z Państwem chcemy podjąć się tej misji i właśnie dlatego zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu. Wierzymy w sens systematycznych i długofalowych działań, które pomogą nam dokonać społecznej zmiany. Do tej pory zrealizowaliśmy 7 edycji „Zdrowo jem, więcej wiem”. Jest to ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej dla zerówek i klas I - III szkół podstawowych. Prowadzimy go od 2010 roku i od samego początku towarzyszy nam troska o zdrowie młodego pokolenia. Dzięki bogatej, wieloaspektowej i spójnej formule projekt doskonale wpisuje się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt "Zdrowo jem, więc wiem" to przede wszystkim:
bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.
 

Opracowanie Anna Marcinkowska
dodano 6 marca 2018 r


W roku szkolnym 2017/2018, uczniowie klas 5 - 6 wraz z wychowawcami klas biorą udział w realizacji programu profilaktycznego "Trzymaj formę". Głównym celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia a przede wszystkim wyrabianie zdrowych i właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży . Realizacja programu będzie trwała przez cały rok szkolny ,zgodnie ze szkolnym Planem realizacji programu "Trzymaj formę" w roku szkolnym 2017-2018.
Szkolnym koordynatorem programu w naszej szkole została pani Edyta Piotrowska - nauczyciel przyrody w klasach czwartych we współpracy z Beatą Jerzyk- nauczycielem biologii i przyrody.


Beata Jerzyk

Ankieta dotycząca sposobu odżywiania się uczniów.
W ramach realizacji Programu profilaktycznego ,, Trzymaj formę", uczniowie klas V - VI wzięli udział w ankiecie dotyczącej sposobu odżywiania się. Ankietę opracowała Beata Jerzyk - nauczyciel biologii i przyrody klas V - VI. Badania ankietowe przeprowadzone zostały podczas lekcji przyrody i na godzinach wychowawczych w październiku 2017r. Ankiety zostaną podsumowane przez szkolnego koordynatora programu ,,Trzymaj formę" - p. Edytę Piotrowską -  nauczyciela przyrody klas IV. Z wynikami przeprowadzonych ankiet zostaną zapoznani wszyscy uczniowie klas V-VI podczas godzin z wychowawcą klasy i ich rodzice podczas listopadowych zebrań.

Beata Jerzyk-nauczyciel biologii i przyrody
 


W projekcie wzięły udział cztery klasy z nasze szkoły. Zajęcia w ramach projektu odbyły  się 16.01 2018 r.
Celem akcji było zwiększenie świadomości uczestników projektu nt. współczesnych zagrożeń oraz właściwego zachowania wobec nich, czyli edukacja w zakresie bezpieczeństwa.
Główne założenia projektu dotyczyły następujących tematów:
1. Bezpieczeństwo na drodze
2. Pierwsza pomoc
3. Bezpieczeństwo w sieci
4. Bezpieczne dorastanie
W obrębie tych tematów zaplanowano działania, które będą zarówno atrakcyjne, jak i edukacyjne dla wszystkich uczestników akcji.  Uczniowie brali udział w inscenizacjach teatralnych, konkursach, quizach, trenowali bezpieczne poruszanie się rowerem po skrzyżowaniach i miejscach potencjalnie niebezpiecznych. Do pokazania niebezpiecznych zachowań  wykorzystano sprzęt taki jak: alkogogle, narkogogle. Każdy z uczestników otrzymał gadżety.

 


W roku szkolnym 2017/2018 "Pomysłowy Rok" realizowany jest w klasach pierwszych i klasie trzeciej. Osoby pracujące ze scenariuszami: p. Renata Cierniewska, p. Lucyna Grzesińska. p. Agata Minta.


Projekty zrealizowane w naszej szkole


Comenius to jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

 • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
 • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
 • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

W projekcie uczestniczy pięć szkół:

Głównym celem  projektu jest umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z językiem angielskim i niemieckim, jak również rozwijanie wśród uczniów zainteresowania kulturą i tradycją innych państw. W czasie dwuletniego projektu uczniowie wezmą udział w aktywnościach muzycznych, plastycznych, sportowych i tanecznych, które będą reprezentowały właściwą ich krajom kulturę i tradycję. Dzielenie się rezultatami tej pracy pozwoli uczniom   z różnych krajów poznawanie kultury europejskiej i uczenie się od dzieci takich samych jak one.  

Opr. koordynator projektu Ewa Kotala - Kluba


Szkoła Podstawowa nr 4 biorąca udział w projekcie „Comenius” właśnie zrealizowała jedno z zadań. Uczniowie wytypowanych klas w pięciu europejskich krajach nagrali krótkie filmy video opisujące ich osobę, upodobania, hobby w języku angielskim oraz niemieckim. Istotną rolę odegrali tu również rodzice z pomocą, których ukończenie tego zadania stało się prostsze.
Dzieci z klas biorących udział w projekcie napisały listy w językach angielskim i niemieckim, które trafiły do rówieśników we Włoszech, Finlandii, Anglii i Niemczech.

Opr. Marta Poczta - Foltynowicz


W dniach od 29 listopada do 4 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu Comenius. W Hanowerze gościła czteroosobowa delegacja z naszej szkoły – Ewa Kotala-Kluba - koordynatorka projektu i germanistka, wicedyrektor Dorota Rutkowska, Marta Poczta-Foltynowicz - nauczycielka języka angielskiego, oraz Renata Cierniewska - nauczycielka nauczania zintegrowanego. Program wizyty był bardzo bogaty. Przybyło pięciu nauczycieli z Finlandii, czterech z Anglii i dwóch z Włoch. Największą grupę stanowili oczywiście Niemcy, którzy byli gospodarzami wizyty. Przybyłe do Hanoweru delegacje z czterech krajów zapoznały się z niemieckim systemem kształcenia. Zorganizowano też wspólne forum wszystkich gości i uczniów. Dzieci wykazały się swoją wiedzą o partnerskich krajach i przygotowały program artystyczny, dedykowany gościom. Poza tym wszyscy spotkali się, by dokonać ewaluacji zrealizowanych działań i dyskutować o tych, które czekają ich wkrótce. W trakcie wizyty nie mogło się obyć bez zwiedzania miasta. Gospodarze pokazali gościom najważniejsze zabytki oraz ratusz.
Kolejne spotkanie koordynatorów i nauczycieli odbędzie się już w lutym w Kankaanpaa w Finlandii. Koszty realizacji projektu pokrywane są w całości z funduszy Unii Europejskiej.

Opr. Ewa Kotala - Kluba


W ramach Projektu “Uczenie się przez całe życie” mieliśmy okazję złożyć wizytę w szkole partnerskiej w Finlandii. Było to drugie spotkanie naszej grupy. W dniach od 8 lutego do 12 lutego w Finlandii gościła trzyosobowa delegacja – Ewa Kotala-Kluba - koordynatorka projektu i germanistka, Justyna Stróżyk –Banaszak i Magdalena Marcinkowska nauczycielki języka angielskiego. Kankaanpää miasto w którym gościliśmy, położone jest w południowo – zachodniej części kraju. Liczy ok.12tys.mieszkańców.
Program wizyty był bardzo bogaty. Przybyłe delegacje z czterech krajów zapoznały się z fińskim systemem kształcenia, mieliśmy możliwość uczestniczyć w życiu szkoły. Nasi gospodarze opowiadali nam wiele o swojej kulturze i tradycjach, co pozwoliło nam poznać lepiej Finlandię. Finowie od wielu lat szczycą się znakomitymi wynikami w nauczaniu i są na świecie w ścisłej czołówce. Z ciekawością podpatrywaliśmy, gdzie tkwi tajemnica ich sukcesu.
Drugie spotkanie naszej grupy partnerskiej zaowocowało dalszymi planami wspólnej pracy oraz zacieśnieniem kontaktów wśród wszystkich biorących udział w projekcie. Szkoła w Finlandii zrobiła na nas ogromne wrażenie. Przede wszystkim zwróciło naszą uwagę spokojne, pozbawione agresji zachowanie uczniów podczas przerw. W szkole i mieście panował niesamowity spokój. Uczniowie i nauczyciele, wbrew stereotypowym opiniom o Finach, byli bardzo otwarci i uśmiechnięci. Wyposażenie pracowni szkolnych przedstawia się imponująco - w każdej klasie znajdował się odtwarzacz DVD, CD, wizualizer, komputer i rzutnik do dyspozycji nauczyciela oraz profesjonalny sprzęt muzyczny do dyspozycji uczniów na lekcjach muzyki.
Kolejne spotkanie koordynatorów i nauczycieli odbędzie się w kwietniu w Buxton w Anglii. Koszty realizacji projektu pokrywane są w całości z funduszy Unii Europejskiej. Wspiera nas także Rada Rodziców sponsorując upominki dla naszych przyjaciół z Europy.

Opracowanie Ewa Kotala - Kluba


HELLO! I AM KAJTEK FROM KROTOSZYN,czyli przygody z Comeniusem ciąg dalszy.

Za nami kolejna wizyta w ramach programu Partnerskie projekty szkół – Comenius Uczenie się przez całe życie. Tym razem nauczyciele z partnerskich szkół spotkali się w Anglii. W wizycie ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie uczestniczył zespół czteroosobowy – koordynator programu Ewa Kluba-Kotala, nauczycielki j. angielskiego Justyna Stróżyk-Banaszak i Magdalena Marcinkowska oraz wicedyrektor Dorota Rutkowska. Zabrałyśmy ze sobą szkolną maskotkę – bociana Kajtka, któremu uszyto na miarę czapkę listonosza oraz torbę z wyhaftowanymi flagami zaprzyjaźnionych państw. Mini- Kajtka podarowaliśmy każdej ze szkół, gdyż one również przekazały nam swoje maskotki. Rolę gospodarza pełniła Buxton Infant School. Tematem przewodnim była pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci wykazujących trudności w nauce, bądź problemy z przystosowaniem się do zasad i norm zachowania. Spędziliśmy trzy dni w szkole, uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. W czasie popołudniowych mitingów rozmawialiśmy o zrealizowanych już działaniach oraz planowaliśmy kolejne.
Angielskim dzieciom zawieźliśmy płyty DVD z typowo polskimi bajkami. Największą sympatię wzbudzili Reksio oraz Bolek i Lolek. Oczywiście listonosz Kajtek przekazał kolejne listy i pozdrowienia w języku angielskimi i niemieckim napisane przez dzieci, prace naszych uczniów oraz płytę z piosenkami o wiośnie w wykonaniu artystów z klas II . Jeszcze w tym roku szkolnym dzieci będą wykonywały prace plastyczne inspirowane twórczością polskich malarzy. W ostatnim tygodniu urządzimy w szkole Euro-caffe. Ciasta wykonamy według przepisów kulinarnych, otrzymanych od naszych europejskich przyjaciół. Zrobimy też wystawę podsumowująca pierwszy rok współpracy.

Już dziś zapraszam do szkoły w ostatnich dniach czerwca
Dorota Rutkowska


W dniach od 7 – 12 stycznia odbywał się w naszej szkole „Tydzień Comeniusa”. W ciągu tego tygodnia rozpowszechnialiśmy informacje o zaprzyjaźnionych szkołach. Zorganizowana została wystawa o partnerskich krajach.
Każdy dzień tygodnia poświęcony był innemu państwu. Poniedziałek - Niemcom, wtorek - Finlandii, środa - Anglii, czwartek - Włochom, a piątek- Polsce. W czasie przerw rozbrzmiewała muzyka charakterystyczna dla danego kraju. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zakładali element stroju związany z danym państwem. Na lekcjach wychowawczych uczniowie zgłębiali wiedzę o Anglii, Finlandii, Niemczech, Włoszech i Polsce, według specjalnie przygotowanych konspektów zajęć.
W piątek odbył się konkurs zdobytej w ciągu całego tygodnia wiedzy. Uczniowie celująco zdali swój egzamin. Również w piątek dzieci wraz z wychowawcami klas przygotowały prezentacje wybranych krajów w dowolnej formie. Wzbudziły one duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, gdyż okazało się, że nasi uczniowie mają wiele ukrytych talentów.
Dni Comeniusa są świetną okazją do pokazania korzyści, jakie daje uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i innym osobom związanym z edukacją przystąpienie do międzynarodowych projektów edukacyjnych. Na pewno oprócz dobrej zabawy jest to okazja do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym (angielskim, niemieckim) i pokazuje jego przydatność w życiu codziennym, przez co motywuje do nauki. Kolejny Tydzień Comeniusa odbędzie się w maju.

Opr. Ewa Kotala - Kluba

25 czerwca w ramach "Tygodnia z Comeniusem" odbył się przegląd piosenki obcojęzycznej. W kategorii klas młodszych I miejsce zdobyła klasa II B, II miejsce klasa III D i III miejsce klasa IID. W kategorii klas starszych I miejsce Zuzia Zatorska z klasy VI B, II miejsce Bartek Godorowski z klasy VI B, i III miejsce Klaudia Kaczmarek z klasy IVD.

 


 

 • Euro Cafe

W ramach realizacji zadań w drugim "Tygodniu z Comeniusem" uczniowie przygotowali kawiarenkę Euro Cafe.

 


Uczniowie z klas biorących udział w programie Comenius otrzymali listy i dzienniczki aktywności sportowej od dzieci ze szkół partnerskich. Wkrótce odpiszą na nie, na lekcjach języka angielskiego lub niemieckiego. Mogli również podziwiać rysunki przedstawiające zimę inspirowane malarstwem artystów ze swojego kraju. Nasze prace dotarły też do uczniów z Anglii, Finlandii, Włoch i Niemiec.


W ramach realizacji zadań do Programu Comenius, dzieci z klas 2A i 2D przygotowały i nagrały piosenki o wiośnie. Profesjonalnego studia użyczył KOK. W nagraniu piosenek uczestniczyli pan Michał Chwaliński oraz pan Tomek Zatorski.

 


W listopadzie uczniowie klas 3a i 3d nagrali piosenki o tematyce jesiennej. Uczniów przygotowali p. Hanna Marcisz, Agata Minta i Grzegorz Polański.

 

 


Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu Comenius było wspólne tanczenie "Zumby". Uczniów do tańca przygotowała pani Hanna Serafiniak.
 Film z prezentacją tańca.


19 maja 2014 roku nasza szkoła zakończyła  dwuletnią współpracę ze szkołami w ramach programu Comenius. W przedsięwzięcie zaangażowani byli uczniowie oraz nauczyciele, a całość koordynowała pani Ewa Kotala - Kluba. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zachęcanie do nauki języków obcych i korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także podniesienie jakości pracy szkoły oraz wzbogacanie metod dydaktycznych i sposobów zarządzania.
Opiekunowie pragnęli uświadomić uczniom, iż są oni częścią szerokiej społeczności europejskiej o różnych tradycjach, zwyczajach i językach. Zrealizowaliśmy wzorowo wszystkie zadania wynikające z programu. W uroczystej akademii wzięli udział nauczyciele z krajów partnerskich, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie współpracujący ze szkołami w Niemczech, Finlandii, Włoszech i Anglii.

16 maja w Krotoszynie zawitała 19- osobowa grupa gości (pięciu przedstawicieli Finlandii, czterech osób z Włoch, pięciu z Anglii oraz sześciu przedstawicieli z Niemiec)
z partnerskich szkół, które we współpracy ze Szkołą Podst. Nr 4 , przez dwa lata wspólnie realizowały projekt Creative connections. Kajtek (maskotka szkoły wymyślona na potrzeby programu) wraz z dyrekcją szkoły i koordynatorką programu przywitał gości staropolskim obyczajem – chlebem i solą, przy dźwiękach ludowej kapeli.
W sobotę odbył się miting podsumowujący realizowane zadania a tuż po nim pokazaliśmy naszym przyjaciołom Krotoszyn. Szczególne wrażenie zrobiła na gościach wizyta w Muzeum Regionalnym, odrestaurowana część ratusza oraz kościół św. Jana Chrzciciela. Pogoda nie dopisała, ale dopisał zespół Krotoszanie, który po deszczowym spacerze wystąpił dla gości, prezentując poloneza i mazura. Godziny popołudniowe spędziliśmy na łonie przyrody spacerując po rezerwacie nad stawami milickimi.
W niedzielę udaliśmy się do Wrocławia, aby pokazać jak dzięki funduszom unijnym odnawiają się i zmieniają nasze polskie miasta. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym powstałym w miejscu dawnej żwirowni w Miłocinie.
Poniedziałek był dniem kiedy nasi uczniowie przejęli opiekę nad gośćmi. Cała szkoła witała Rodzinkę Comeniusa na boisku. Dzieci przygotowały kwiatki, balony wstążki. Cztery klasy miały flagi państw. Przybysze z Europy musieli odszukać swoją flagę, aby otrzymać wykonane przez dzieci identyfikatory ze swoimi nazwiskami . Oficjalne powitanie odbyło się w sali gimnastycznej w obecności sztandaru szkoły i po wysłuchaniu hymnu narodowego. W żadnym innym kraju nie ma zwyczaju aby uroczystości szkolne rozpoczynały się hymnem narodowym. Odwiedzane przez nas szkoły nie posiadają sztandaru. Klasy partnerskie przygotowały bogaty program artystyczny. Naszym celem było połączenie dawnych tradycji z nowoczesnością jaką wniosło włączenie Polski do Unii, zatem rozpoczęło się polonezem i krakowiakiem, poprzez piosenki i Muminkową pantomimę skończyło tańcem współczesnym.
Następnie uczniowie byli przewodnikami oprowadzającymi gości po szkole. Europejczycy odbyli też spotkania z klasami partnerskimi. Dzieci przygotowały szereg pytań związanych z obyczajami, szkołą i codziennymi zajęciami uczniów w zaprzyjaźnionych krajach.
Na koniec dnia czekała gości niespodzianka -spotkanie w Sali reprezentacyjnej Urzędu Miejskiego. Gospodarzem był wiceburmistrz – pan Pan Ryszard Czuszke. Towarzyszył mu dr Jacek Kępa z Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej. Spotkanie dotyczyło programów unijnych realizowanych przez nasze miasto. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w zakresie wykorzystania programów oraz trudnościami jakie napotkali w trakcie realizacji.
Wtorek był dniem wizyt na lekcjach. Zaprezentowaliśmy polski system edukacyjny i sposób kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. W godzinach popołudniowych przyszedł czas pożegnania i o dziwo nie obyło się bez łez. Wszyscy już myślą o następnym wspólnym projekcie.
Już następnego dnia zaczęły przychodzić e-maile. Wizyta w Polsce wywarła na naszych partnerach wielkie wrażenie, napisali: Brakuje słów, aby podziękować za waszą gościnność. Te wspólne pięć dni spędzone z Wami było absolutnie fantastycznie. Wasza gościnność jest ujmująca. Nasze serca są przepełnione cudownymi wspomnieniami i radością. Bardzo polubiliśmy waszą szkołę. Za wzruszające powitanie jeszcze raz dziękujemy.
Każdy dzień przyniósł szereg nowych wrażeń i doświadczeń. Ta wizyta była kolejnym dowodem na to, że społeczność naszej szkoły w wyjątkowych warunkach i sytuacjach potrafi wzorowo współpracować. Jak zawsze wsparli nas rodzice, możemy polegać na nich i ich zaangażowaniu, dzięki czemu uczą się tego dzieci. Nie było łatwo. Szkoła pracowała zwyczajnym trybem, zmieniliśmy plan lekcji wyłączając niezbędne osoby i zastępując je po koleżeńsku. Samo przygotowanie do wizyty wymagało dużo czasu i włączenia wielu osób, ale satysfakcja rekompensuje wszystko. Było warto.

Projekt jeszcze trwa, ale zbliża się już do końca. Jesienią czeka nas rozliczenie projektu. Efektem końcowym międzynarodowej przygody będzie kalendarz zdobiony pracami uczniów. Prace zimowe, wiosenne, letnie i jesienne dzieci wykonywały inspirując się dziełami B. Rychter-Janowskiej, E. Marczyńskiej, J. Peszke, S. Kamockiego,
R. Kochanowskiego - rodzimych artystów. Kolejną pamiątką będą płyty z nagranymi w trakcie projektu piosenkami i kolędami.
Dla nas zostanie coś jeszcze; nowe doświadczenia, kontakty, motywacja do nauki języków obcych; a w szkole pierwsza tablica interaktywna, kamera i aparat cyfrowy oraz tablica demonstracyjna.


Dorota Rutkowska


W piątek dnia 31 maja dyrekcja szkoły ogłosiła konkurs na najciekawszy artykuł pt. "Goście z Comeniusa w naszej szkole". Jego celem było zachęcenie uczniów do pisania tekstów na podstawie obserwacji i własnych przeżyć oraz wcielenie się w rolę dziennikarza.

Wyniki konkursu:
I miejsce Laura Bąk IV d
II miejsce Wiktoria Fila Vc
III miejsce Michał Konieczny IV c
Przyznano cztery miejsca IV – zdobyli je: Martyna Kaj kl. IVa , Katarzyna Jarysz kl. IVc, Wiktoria Fila kl. Vc i Ola Pająk kl. IV d

Oto praca laureatki konkursu oraz fragmenty innych nagrodzonych prac:

Dnia 20 maja 2014 roku do naszej Szkoły Podstawowej nr 4 przyjechali w ramach programu „Comenius” goście z Anglii, Niemiec, Finlandii oraz z Włoch. Gości powitaliśmy bardzo okazale, mianowicie poszczególne klasy wiwatowały z flagami każdego z państw, które wymieniłam powyżej i z flagą Polski oraz Unii Europejskiej. Ustawiliśmy się w tzw. „podkowę”, a goście robili nam zdjęcia i uśmiechali się przyjaźnie. Następnie odbył się uroczysty apel. Najpierw witaliśmy gości w ich językach. Potem goście się przedstawili i dali nam upominki, m. in. piłki, książki i koszulkę. W części artystycznej mogliśmy się wykazać zdolnościami wokalnymi ale nie tylko, między innymi zaśpiewaliśmy niemiecką piosenkę „Ich bin Schnappi” oraz piosenkę włoską, dzieci odgrywały sceny z finlandzkiego filmu „Muminki”. Zaśpiewaliśmy też dwie polskie piosenki a klasa VI D zatańczyła do wielkiego hitu „My Słowianie” autorstwa Cleo i Donatana.
Po akademii moja klasa oprowadziła gości z Niemiec po wszystkich pomieszczeniach w szkole. Oczywiście mówiliśmy po niemiecku, wyuczeni tekstów na pamięć.
Ja osobiście oprowadziłam gości po kuchni i stołówce. Później goście przyszli do naszej klasy, IV D, a my zadawaliśmy im różnorodne pytania, po angielsku i niemiecku. Mi najbardziej spodobała się pewna Angielka pani Emma. Gdy lekcja się skończyła, poszliśmy do domu. I tak wyglądała wizyta gości w naszej szkole. Zostanie to mi na pewno w pamięci.

 
Laura Bąk kl. IV D
(I miejsce w konkursie)

(…) Podczas lekcji matematyki odwiedzili nas zagraniczni goście. Przez jakiś czas przysłuchiwali się prowadzonej lekcji, po czym poczęstowali nas cukierkami, były pyszne. W tym dniu jeszcze raz miałem okazję bliżej przyjrzeć się gościom. Przebywałem akurat w świetlicy szkolnej, a oni zwiedzając szkolę w tym czasie do niej weszli, byli bardzo mili i uśmiechnięci. Patrząc na nich pomyślałem, że podoba im się nasza szkoła i nasi uczniowie, którzy byli jakby grzeczniejsi niż zwykle.
Wizyta gości z Europy była ważnym wydarzeniem dla naszej szkoły. Mogliśmy pokazać nasze codzienne szkolne życie i pochwalić się naszymi osiągnięciami, a mi już zawsze będzie kojarzyła się ze słodkim smakiem cukierków.


Michał Konieczny kl. IV C
(III miejsce w konkursie)

(…) Był to czas na zdobycie i poszerzenie wiedzy w nauce i życiu dzieci w szkołach za granicą. Uczniowie zadawali pytania, na które goście odpowiadali. Dzięki temu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Jedną z nich jest to, że tak jak w Polsce, za granicą również organizowane są akcje „Sprzątanie Świata”. Inną ciekawostką jest to, że w jednej ze szkół hodowane są psy. Dzieci w innych krajach rozpoczynają wakacje podobnie jak w Polsce, ale przerwa obiadowa podczas zajęć w szkole trwa 1 godzinę.
Następnego dnia goście ze szkół partnerskich ponownie nas odwiedzili w klasach. Wtedy oglądali nasze „comeniusowskie” gazetki, prace wykonane na lekcjach oraz rozmawiali z wychowawczynią. Podczas tych spotkań w porozumieniu się z naszymi gośćmi z zagranicy pomagały nam pani Karolina Sperzyńska, pani Magdalena Marcinkowska i pani Marta Poczta-Foltynowicz. Na pożegnanie cała klasa została poczęstowana przez gości pysznymi cukierkami.
Na tym zakończyła się wizyta gości ze szkół partnerskich w ramach projektu „Comenius”.
Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że nasi goście jeszcze kiedyś nas odwiedzą.

 

Weronika Bela Kl. V C
(II miejsce w konkursie)
 


(…) Wręczyliśmy sobie nawzajem upominki, aby nie zapomnieć o wzajemnej współpracy. Goście ciekawie opowiedzieli o sobie i o swojej szkole. Serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi, że dzięki tej akademii mogliśmy się lepiej poznać.


Martyna Kaj kl. IVa
 

(…) celem projektu była wymiana doświadczeń , tradycji i zainteresowanie kulturą innych państw oraz udoskonalenie znajomości języka angielskiego i niemieckiego w bezpośrednim kontakcie. W trakcie tego projektu były wysyłane kartki świąteczne i listy, które trafiły do rówieśników we Włoszech, Niemczech, Anglii i Finlandii.


Katarzyna Jarysz kl. IVc
 

(…) Po uroczystości uczniowie z różnych klas oprowadzali gości po szkole. Goście odwiedzili jeszcze inne klasy. Dzieci mogły popisać się znajomościami języków, zadając pytania nauczycielom. Cała wizyta przebiegała w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.


Ola Pająk kl. IV c
 

(…) Comenius pozwala współpracować z innymi szkołami w różnych krajach. Państwa, które są z tą organizacją związane to między innymi Niemcy, Anglia, Włochy , Finlandia i oczywiście Polska. Dzięki Comeniusowi uczniowie z naszego kraju dowiadują się o kulturze i życiu innej narodowości.


Wiktoria Drygas kl. Vc
 

(…) Nadszedł upragniony dzień 19-stego maja i do naszej szkoły przybyli nauczyciele z Niemiec, Włoch, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Z okazji ich przyjazdu odbyła się uroczysta akademia. Dyrektor i Wicedyrektor ( pan Ireneusz Nowak i pani Dorota Rutkowska) wygłosili mowę powitalną; najpierw w języku polskim, później w angielskim. (…) Informacje, które otrzymali mali Polacy pozostaną w ich sercach na długi, długi czas.

 
Wiktoria Fila Vc


 • Pracujemy OK

Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie, w roku szkolnym 2008/2009 przystąpiła do pilotażowego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”, którego głównym celem było zapoznanie z ideą i zasadami oceniania kształtującego oraz wprowadzanie tego sposobu oceniania w codziennej pracy ucznia, nauczyciela oraz rodziców. Nauczyciele wykonywali zadania wynikające z uczestnictwa w programie. O podjętych działaniach na początku roku szkolnego poinformowani zostali uczniowie oraz ich rodzice, którzy mogli wyrazić własną opinię na temat wprowadzanego programu. Ponadto grupa nauczycieli uczestniczyła w kursie internetowym „ Lider oceniania kształtującego w szkole”. W trakcie trwania kursu liderzy organizowali spotkania rad pedagogicznych, na których zapoznawali nauczycieli z poszczególnymi modułami i materiałami szkoleniowymi. Wyznaczeni nauczyciele uczestniczyli również w dwudniowych szkoleniach dotyczących oceniania kształtującego oraz procedury SUS. Szkolenia te były szczególnie ważne ze względu na uczestnictwo nauczycieli z całej Polski. Stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wyciągnięcie wniosków do własnej pracy.
4 października 2011 roku odbył się w SP4 panel koleżeński . Uczestniczyli w nim nauczyciele ze szkół w Krotoszynie, Ostrowie Wlkp. Skalmierzycach i Czaczu oraz moderator CEO pani Małgorzata Osińska.
Goście obserwowali pracę uczniów na lekcjach , rozmawiali z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, dyrektorem placówki oraz nauczycielami .
Paneliści przeanalizowali raport końcowy podsumowujący działania podjęte przez szkołę. Wysłuchali sprawozdań liderów zespołów zadaniowych. Odbyła się też dyskusja nad problemami oświaty ( m. in. zastanawiano się , jak zmniejszyć poziom agresji wśród uczniów, jak zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą i jak pomóc uczniom w uczeniu się) . W tej części panelu udział wzięli przedstawiciele organu prowadzącego Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM w Krotoszynie pani Małgorzata Mielcarek, nadzoru – starszy wizytator pan Dariusz Dębicki z Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Rady Miejskiej pan Mirosław Gańko nauczyciele, rodzice i dzieci. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkoła pani Karina Bratborska z PPP, pan Wojciech Szuniewicz z KOK, pan Karol Kaj ZNP.
Udział w programie został zakończony przyznaniem szkole certyfikatu „Szkoły uczącej się”.

 • Co to jest Ocenianie Kształtujące?

Uczniowie naszej szkoły objęci są programem Ocenianie Kształtujące – OK. W ramach realizacji tego programu wprowadza się poszczególne elementy Oceniania Kształtującego.

Atmosfera w klasie.
Jaka atmosfera panuje w klasie i czy sprzyjać ona będzie uczeniu się bez rywalizacji. Jeśli dojdziemy do wniosku, że w zespole uczniowskim panuje konkurencja, że uczniowie są przyzwyczajeni do pracy dla nagrody – oceny, pochwały, plakietki wzorowego ucznia, to zastanówmy się, jak to zmienić. Dlaczego jest to ważne? Bowiem jeśli mamy „najlepszych”, to będą też „najsłabsi” lub „najgorsi”. Ci z kolei będą pracowali, żeby uniknąć kary. Będą również bali się zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, żeby się nie kompromitować. I to nie tylko w oczach nauczyciela, ale również (a może przede wszystkim) w oczach kolegów. Może dojść też do takiej sytuacji, że będą bojkotować lekcję, wprowadzać swoistą modę na nieuczenie się, szykanować „kujonów”.
Rolą nauczania jest wspieranie uczniów, a nie ocenianie ich i wykazywanie  jak mało jeszcze umieją.

Element 1
Cele lekcji.
 

Uczniowie muszą wiedzieć, dokąd zmierzają. Jeśli będą znali założony cel, to łatwiej będzie go wspólnie osiągnąć.
Użyjemy tu takiego porównania: Pewien człowiek wybierał się na spacer, miał do dyspozycji wiele tras, ale nie miał celu swojej wycieczki. Przespacerował się więc po okolicy, wybierając różne ścieżki, ale nie dotarł do wszystkich interesujących miejsc, gdyż nie wiedział nawet o ich istnieniu. Następnym razem człowiek dowiedział się, że w okolicy są bardzo ciekawe miejsca do zwiedzania, zaplanował swoją wycieczkę, wytyczył trasę i zwiedził wszystko, co zamierzał.
Podobnie jest z uczniem, który zna tylko temat lekcji, ale nie wie, co jest celem lekcji, co ma poznać i po co. Jeśli dopuścimy ucznia do tajemnicy, dokąd zmierzamy, to  może uda się go namówić do zwiększenia tempa „marszu” lub zatrzymania się na pewien czas w ważnym strategicznie miejscu.
Każdego dnia dzieci mają podany temat lekcji np.

Temat dnia: Najlepszy komputer nie zastąpi kolegi.

 Cele lekcji (sformułowane w języku ucznia po to, żeby były dobrze zrozumiane)

 1. Będziesz umiał ułożyć pytania do przeczytanego tekstu.

 2. Nauczysz się rytmicznie czytać oraz stukać zdania.

 3. Będziesz umiał napisać wyraz ze zmiękczeniami ń, ni, ź, zi

 4. Sprawnie będziesz dodawać i odejmować do 20.

Pod koniec zajęć uczniowie będą potrafili odpowiedzieć na następujące pytania (na lekcji zada je nauczyciel, a w domu rodzice)

 1. Dziś nauczyłem się ....

 2. Zrozumiałem, że.......

 3. Przypomniałem sobie, że.........

 4. Zaskoczyło mnie, że.........

Element 2

Kryteria oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustaliliśmy już cele lekcji. Wiemy więc, dokąd zdążamy, co chcielibyśmy wspólnie osiągnąć. Teraz musimy ustalić, jakie zjawiska i fakty pokażą, że osiągnęliśmy założone cele na danej lekcji, jak również dla większego działu. NaCoBeZU, czyli na co będę zwracać uwagę oceniając pracę ucznia.

 1. Dzięki „nacobezu” zawieramy z uczniem umowę dotyczącą tego, co podlega ocenie.

 2. Uczniowie wiedzą, jakie wiadomości i umiejętności muszą opanować na lekcji i jaki poziom wykonania zadania jest wymagany.

 3. Uczniowie wiedzą jakie wiadomości powinni powtórzyć do sprawdzianu oraz jakie elementy pracy domowej lub konkretnego ćwiczenia będą oceniane.

 4. Kryteria nacobezu ustala sam nauczyciel lub formułuje wspólnie z uczniami.

Element 3

Informacja zwrotna.

 

 

 

 

 

 

I

 

Informacja zwrotna (IZ) jest dialogiem nauczyciela z uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się. Najczęściej przyjmuje ona formę komentarza pisemnego lub ustnego do pracy ucznia. Powinniśmy pamiętać o niezbędnych czterech elementach informacji zwrotnej :

 • wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia [+ +];

 • odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia [ - ];

 • wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę [D]

 • wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej [f]

Element 4

Ocena koleżeńska i samoocena.

Ocenianie kształtujące jest nauczaniem wspomagającym uczniów w ich procesie uczenia się. Między innymi oznacza to, że duża część odpowiedzialności za uczenie się spoczywa na uczniu. W ocenianiu kształtującym szukamy sposobów na to, aby uczniowie tę odpowiedzialność chcieli przejąć. Pomocne może być ograniczenie roli nauczyciela w ocenianiu prac uczniów i zachęcenie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny. W szkole zwykle ściśle są określone role jakie pełni nauczyciel i uczeń. Nauczyciel ma obowiązek ucznia nauczyć, a uczeń jest odbiorcą wiedzy przekazywanej.
W ocenianiu kształtującym chcemy przełamać znaną szkolną zabawę w „policjanta i złodzieja”, w której nauczyciel śledzi tylko potknięcia ucznia, a uczeń stara się oszukać nauczyciela. Wprowadzając ocenę koleżeńską i samoocenę stawiamy ucznia w roli nauczyciela. Nie rozliczamy ucznia, nie oceniamy, nie szufladkujemy. Teraz uczniowie (na podstawie ustalonych kryteriów oceniania) wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wzajemnie wskazówki.
W ocenie koleżeńskiej, z jednej strony bardzo dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej strony uczą się od swego kolegi innego podejścia do zagadnienia. Dodatkowym profitem przy ocenie koleżeńskiej jest to, że uczniowi dużo łatwiej jest przyjąć informację zwrotną od rówieśnika, choćby dlatego, że wyrażona jest językiem, którym uczniowie porozumiewają się na co dzień. Również uczniowie w roli „nauczyciela” stają się bardziej odpowiedzialni i przykładają się do napisania dobrego komentarza, a wtedy sami się również uczą.
Jakie korzyści możemy mieć ze stosowania oceny koleżeńskiej i samooceny przez naszych uczniów?

 • Uczniowie stają się bardziej samodzielni, odpowiedzialni za swoją naukę oraz zaangażowani w proces uczenia się.

 • Uczniowie lepiej rozumieją czego się uczą i po co.

 • Wzrasta u uczniów poczucie własnej wartości, pewności siebie i motywacji do nauki

 • Uczniowie wiedzą, czego jeszcze nie opanowali i czego muszą się jeszcze nauczyć.

 • Uczniowie łatwiej przyznają się, że czegoś nie rozumieją i chętniej zadają pytania.

 • Uczniowie chętniej przystępują do poprawy swojej pracy i w mniejszym stopniu porównują się z innymi uczniami.

 • Lekcje stają się ciekawsze dla uczniów i dla nauczyciela, w klasie panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się.

 • Nauczyciel ma stałą informację o postępach indywidualnych uczniów.

 • Nauczyciel może wraz z uczniami planować osiąganie przez uczniów założonych celów.

 • Nauczyciel oszczędza czas poświęcany na poprawianie prac uczniów.
   

Badanie wykazują, że człowiek uczy się najlepiej wtedy, gdy tłumaczy coś innym. Ocena koleżeńska daje właśnie takie możliwości. Oceniając prace kolegów uczeń ma okazję zwrócić uwagę na te aspekty, które w swojej pracy pominął i w ten sposób się uczy. Uczniowie nie tylko udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnej, ale również dyskutują na ten temat i mogą udzielić sobie wskazówek. Uczniowie wolą, gdy ich pracę sprawdza koleżanka lub kolega. Nie boją się wtedy kompromitacji, mają czas na dokładne przedyskutowanie oceny i w końcu mogą pracę poprawić przed pokazaniem jej nauczycielowi.

Opracowane na podstawie materiałów szkoleniowych SUS

Jedną z metod stosowanych w OK jest metodnik, który dzieci z klas pierwszych dostały od rodziców z okazji “Dnia Dziecka”. Oto jak wygląda praca z metodnikiem:

Światła – trzy kartki w kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym

Uczniowie wystawiają odpowiedni kolor w celu poinformowania:
 

 • zielony – daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem

 • żółty – mam pewne wątpliwości

 • czerwony – nic nie rozumiem, proszę o pomoc

Po zastosowaniu tej techniki nauczyciel może poprosić „zielonych” o wytłumaczenie wątpliwości w parach „żółtym”, natomiast „czerwonym” sam wytłumaczy wszystko od początku. Innym wariantem metody jest używanie tylko dwóch świateł: zielonego i czerwonego na wyrażenie zgody lub jej braku.

Karty: A, B, C i D

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie z możliwością czterech różnych odpowiedzi. Uczniowie po zastanowieniu się (najlepiej w parach) decydują, którą odpowiedź wybierają.

Białe tablice

Nauczyciel zadaje pytanie, a uczniowie piszą odpowiedź ścieralnym flamastrem na białej tablicy. Podnoszą swoją tablicę i nauczyciel ma obraz odpowiedzi całej klasy. Metoda zmusza każdego ucznia do udzielenia odpowiedzi.

Patyczki

Na początku lekcji uczniowie oddają nauczycielowi patyczki ze swoimi imionami. Nauczyciel po zadaniu pytania losuje patyczek z imieniem ucznia, który odpowiada. Zapewnia to różnorodność wyboru osób i mobilizuje każdego ucznia do poszukiwania odpowiedzi.

Zakaz podnoszenia rąk

Jest to karta dla nauczyciela, który swoim metodnikiem przypomina uczniom o ustalonej zasadzie – niezgłaszania się do odpowiedzi przez podnoszenie ręki. Wprowadzenie tej zasady jest konieczne przy pracy z zastosowaniem metodnika. Dzięki niej oraz zastosowaniu patyczków wszyscy mobilizują się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie nauczyciela. Karta pozwala bezgłośnie przypomnieć uczniom o wprowadzonej umowie.

Materiały do pobrania:


Rok szkolny 2014/2015 stał pod znakiem intensywnej współpracy szkoły z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jeszcze podczas ubiegłorocznych wakacji nauczyciele pod przewodnictwem p. wicedyrektor Doroty Rutkowskiej uczestniczyli w stolicy w konferencji pt. „Pokazać-Przekazać”. Podczas konferencji nasza szkoła została zaproszona do pilotażowego projektu wyposażenia pracowni przyrodniczej. Byliśmy bardzo dumni z zaproszenia, tym bardziej, że do projektu wybranych zostało jedynie 10 szkół z całej Polski.
Kolejnym etapem działań był udział p. Beaty Jerzyk i p. Moniki Sneli w warsztatach w CNK we wrześniu 2014r. Celem warsztatów było przedstawienie, charakterystyka szkół biorących udział w projekcie, utworzenie listy potrzebnego w szkole sprzętu oraz opracowanie zestawu doświadczeń możliwych do przeprowadzenia w szkołach. Wreszcie do szkoły przysłane zostały paczki ze sprzętem. Otrzymaliśmy m.in. lodówkę, czajnik, mikroskopy, globusy, atlasy, sprzęt pomiarowy(taśmy miernicze, stopery) , a także drobny sprzęt laboratoryjny. W porządkowaniu pracowni przyrodniczej i opisywaniu otrzymanych pomocy dydaktycznych, nauczycieli przyrody wspierały p. Dorota Mielcarek i p. Magdalena Marcinkowska. Sposób wykorzystywania pozyskanych pomocy podczas zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych przez blisko 100h monitorowany był przez specjalnego wysłannika CNK. Pani Patrycja przyglądała się lekcjom przyrody prowadzonym przez Beatę Jerzyk i Monikę Snelę. Podczas Pikniku z Patronem w maju 2015r. uczniowie klas IV, V, VI wykorzystując pozyskany sprzęt przygotowali szereg ciekawych doświadczeń. Nad bezpieczeństwem podczas ich przeprowadzania czuwały nauczycielki przyrody: Beata Jerzyk, Edyta Piotrowska i Monika Snela. Wizyta w pracowni przyrodniczej cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, ich rodzeństwa i rodziców. Rodzice zadawali pytania a maluchy z zaciekawieniem przyglądały się efektom doświadczeń. Roczna współpraca szkoły z CNK została podsumowana podczas dwudniowej konferencji w dniach 20-21 maja 2015r. Szkołę naszą reprezentowały na niej: wicedyrektor Dorota Rutkowska, Beata Jerzyk i Dorota Mielcarek. Panie wróciły pełne wrażeń i gotowe do dalszej współpracy.

Opracowała
Monika Snela


W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI , wzięli udział w realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”. W ramach realizacji programu, uczniowie wzięli udział w pogadankach i konkursach antynikotynowych. Przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VI ankiety dotyczące palenia tytoniu, a z ich wynikami zapoznano zarówno zainteresowanych uczniów jak i ich rodziców podczas spotkań z wychowawcami klas. Podczas jednego z zebrań rodziców z wychowawcami, rodzice uczniów całej szkoły mogli uczestniczyć w prelekcji pielęgniarki szkolnej na temat szkodliwego wpływu nikotyny na organizm młodego człowieka. Podczas zajęć pozalekcyjnych z przyrody zainteresowani uczniowie mieli okazje wzięcia udziału w projekcji filmów o tematyce antynikotynowej. Jednym z założonych celów zawartych w planie realizacji programu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, było propagowanie zdrowego stylu życia w różnych formach (rajdy, wycieczki, konkursy szkolne i pozaszkolne , zawody sportowe , szkolne imprezy np.. dyskoteki organizowanych przez Radę Uczniowską , Piknik z Patronem , Dzień Bajki, imprezy o charakterze sportowym). Dodatkowo dla wszystkich klas piątych na 5 godzinach wychowawczych , zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe, prowadzone przez wychowawców poszczególnych klas.
Tematyka zajęć:
1. Poznajmy się bliżej.
2. Laboratorium ciała.
3. Naucz się mówić ,,nie”.
4. Znajdź właściwe rozwiązanie.
5. Uwierz w siebie.
Podsumowaniem 5 spotkań warsztatowych była przeprowadzona we wszystkich klasach piątych ankieta oceniająca wartość wychowawczą i merytoryczną warsztatów. Analiza ankiet wykazała duże zainteresowanie tematyką spotkań i celowością ich poruszania wśród młodzieży szkolnej.
 

Koordynator programu- Beata Jerzyk
( nauczyciel przyrody)
 


 • Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Krotoszyn

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 realizujemy projekt wspomagający rozwój dzieci. Uczniowie mogą korzystać z zajęć rozwijających i wyrównawczych. Dzięki pozyskanym funduszom mamy drugą pracownię komputerową, pracownię logopedyczną oraz wiele pomocy dydaktycznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Indywidualne podejście do ucznia drogą do sukcesu.
Laptopy, mikroskopy i inne pomoce dydaktyczne to nowy wymiar nauki w gminnych szkołach podstawowych.
Od września 2009 r. w szkołach podstawowych obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Aby ułatwić proces jej wprowadzania Miasto i Gmina Krotoszyn we współpracy ze Stowarzyszeniem Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowała projekt systemowy: „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Krotoszyn", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
Projektem objęto 5 szkół miejskich i 9 szkół z terenów wiejskich, w których odbywają się zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, muzycznych oraz zajęcia z języka angielskiego. Do przeprowadzenia około 6000 godzin zajęć zaangażowanych jest 92 nauczycieli.
Uczestnikami zajęć są uczniowie/uczennice kl. I-III zrekrutowani do projektu na podstawie diagnozy, wskazującej potrzebę wyrównania ich szans edukacyjnych poprzez dodatkowe wsparcie dydaktyczne lub ogólnorozwojowe. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. Natomiast w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni, łącznie 1196 dzieci. Zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem ze środków przeznaczonych na realizację projektu zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Do szkół trafiły pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ok. 223 tys. zł., takie jak: laptopy, tablica interaktywna, specjalistyczne oprogramowania komputerowe, specjalistyczne urządzenia do terapii logopedycznej, sprzęt do zajęć korekcyjnych, gry edukacyjne, plansze tematyczne, zestawy obrazków, układanki, zestawy matematyczne, instrumenty muzyczne, mikroskopy, książki i zeszyty do ćwiczeń oraz pomoce rozwijające zainteresowania uczniów. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2011 r. i potrwa do 31 lipca przyszłego roku.

Opracowanie Joanna Jarocka
 


 • Klub bezpiecznego Puchatka.

   

"Klub Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny, który uczy dzieci bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy”.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:
• edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
• edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami,
• wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• przekazanie uczniom klas I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
• wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników,
• kształtowanie odpowiedniej reakcji na różne zagrożenia.

REALIZATORZY PROJEKTU:
• uczniowie klasy Ia – wychowawca mgr Agata Minta,
• uczniowie klasy Ib – wychowawca mgr Mariola Bruder,
• uczniowie klasy Ic – wychowawca mgr Lucyna Grzesińska,
• uczniowie klasy Id – wychowawca mgr Renata Cierniewska.

KOORDYNATOR PROJEKTU:
• mgr Mariola Bruder

REALIZACJA PROJEKTU:

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego o bezpieczeństwie dla Pierwszaków. Głównym celem programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań na drodze, w domu, w szkole i w czasie zabawy. Uczniowie w czasie realizacji projektu za pomocą różnych metod i interesujących środków dydaktycznych nabyli nowe wiadomości i umiejętności oraz doświadczenie, jak bezpiecznie postępować w czasie zagrożenia. Pierwszaki uczestniczyły w spotkaniach z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei oraz pielęgniarkami szkolnymi. Realizując program Pierwszoklasiści otrzymali broszury informacyjne dla rodziców i książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Łącznie udział wzięło 103 Pierwszaków.

Opracowanie: Mariola Bruder


 • Program profilaktyczny "Nie pal przy mnie, proszę"

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, tj. dzieci w wieku 7-9 lat. Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów antynikotynowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez Instytut Matki i Dziecka od 1996 r. System klasowo- lekcyjny umożliwia przeprowadzenie 5 warsztatów, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych. Program realizowany jest metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. Zawiera uporządkowane wiadomości dotyczące zdrowia dostosowane do poziomu rozumienia dziecka. Ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , w których inne osoby palą przy nich papierosy .

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , gdy inni przy nich palą papierosy .

STRUKTURA PROGRAMU :

Program składa się z pięciu warsztatów o następujących tytułach :
1. CO TO JEST ZDROWIE?
2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ZDROWIE JEST ZAGROŻONE?
5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ !

AUTORZY PROGRAMU-zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie , w skład którego wchodzą :Janusz Szymborski , Witold Zatoński , Aldona Sito, Ewa Łukasik , Magdalena Korzycka –Stelmach i Agnieszka Małkowska.
 

Tekst pochodzi z Materiałów Programu


 • Walczymy z hałasem w szkole

Hałas ma ogromny wpływ na zdrowie. W hałasie nauka jest bardzo trudna, niekiedy wręcz niemożliwa. Hałas przyczynia się do znacznego zmniejszenia koncentracji uwagi podczas nauki, a także do zmęczenia umysłowego dziecka. Zmęczenie to spowodowane jest przede wszystkim wzrostem napięcia nerwowego podczas nauki w hałasie. Dzieci przebywające w hałasie, nie potrafią skupić się na nauce. Mają ogromne trudności ze zrozumieniem oraz zapamiętaniem tego co przeczytali. Postanowiliśmy temu zapobiec. Od 9 kwietnia 20101 roku w naszej szkole walczymy z hałasem. Każda klasa zapoznała się z regulaminem akcji. Ogłosiliśmy konkurs na klasę, która potrafi zachowywać się cicho. Następnie kolorowym korowodem szukaliśmy wiosny w parku.

 • REGULAMIN CISZY

 1. Ustawiam się przed klasą w parach i wyciszam się
  Wychodzę w czasie przerw na boisko.

 2. Z klasy wychodzę spokojnie: nie rozpycham się, nie krzyczę.

 3. Po korytarzu nie biegam i nie ścigam się.

 4. Rozmawiam spokojnie: nie krzyczę do kolegów i koleżanek.

 5. Zachowuję się kulturalnie: nie piszczę, nie gwiżdżę

 6. Używam czarodziejskich słów: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA.

 7. Ustępuję miejsca dorosłym ( np. w drzwiach, przejściach, na korytarzach).


Strona główna | Aktualności | Dokumenty | Konkursy | Historia szkoły | Biblioteka | Stowarzyszenie | Promocja zdrowia | Rada Uczniowska | Świetlica | Koła i organizacje | UKS | Sport | Projekty | Izba Pamięci | Piknik | Absolwenci