Historia szkoły
 Strona główna Aktualności Dokumenty Historia szkoły Nauczyciele Promocja zdrowia Rada Uczniowska Koła i organizacje UKS Sport Projekty Izba Pamięci

 

 • Rok 1925 -  w miejsce niemieckiej szkoły wyznaniowej, którą przeniesiono do budynku przy ul. Rawickiej, utworzono Polską Szkołę Powszechną nr 2, która do II wojny światowej nosiła imię Królowej Jadwigi. Szkoła Powszechna nr 2 była szkołą żeńską, aż do 1939 roku, z wyjątkiem lat 1933 -1936 kiedy była koedukacyjną.

 • Od 1939 do 1945 tj. w okresie II wojny światowej szkoła została przez Niemców przekształcona w szpital wojskowy.

 • Rok 1945 Szkołą Powszechna nr 2 wznawia swoją działalność

 • W roku 1965 utworzenie Szkoły Podstawowej nr 4 przez jej wyodrębnienie ze Szkoły Powszechnej nr 2. Liczyła ona wtedy 757 uczniów skupionych w 20 oddziałach. Komitetem opiekuńczym została Jednostka Wojskowa nr 4479.

 • Następował szybki rozwój szkoły. Powstały pracownie dobrze wyposażone w pomoce szkolne.

 • 20 września 1969 roku oddano do użytku boisko szkolne.

 • 1 października 1970 roku zostały oddane do użytku urządzenia sanitarno - higieniczne, które w czynie społecznym budowali żołnierze miejscowej jednostki.

 • W czasie wakacji letnich w roku 1972 w szkole przeprowadzono kapitalny remont. Było to możliwie dzięki zaangażowaniu zakładu opiekuńczego, jakim była Jednostka Wojskowa.

 • W związku z wprowadzeniem w naszej szkole Poznańskiego Systemu Wychowawczego dokonano podziału młodzieży na grupy wiekowe kl. I-III "Pacholęta", kl. IV-V "Sztubacy", kl. VI-VIII" Żacy". Dla odróżnienia grup wprowadzono wewnątrzszkolne odznaki.

 • 9 maja 1975 decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnictwa Poznańskiego nadano naszej szkole imię "Ludowego Wojska Polskiego". Przedstawiciele Zakładu Opiekuńczego - Jednostki Wojskowej nr 4479 w Krotoszynie przekazali młodzieży ufundowany przez podoficerów, oficerów i pracowników cywilnych sztandar. Odsłonięto również tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

 • W roku 1978 zlikwidowano Szkołę Podstawowa nr 2 poprzez włączenie jej do Szkoły Podstawowej nr 4.

 • Na początku lat osiemdziesiątych zakładem opiekuńczym dla Szkoły podstawowej nr 4 staje się również Zakład Drzewny w Biadkach.

 • Początki lat osiemdziesiątych to trudny okres dla Polski jak i Szkoły. Mimo to w Szkole dzieci i młodzież osiągają bardzo dobre wyniki, nasza Szkoła zdobywa pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 • Rok 1989 zostaje oddana do użytku po kapitalnym remoncie tzw. „Stara Szkoła". Budynek pochodzi z XIX wieku. Wybudowano go dla Sądu Książęcego i Miejskiego. Ponieważ w 1844 wybudowano nowy budynek dla sądu, w opuszczonych murach umieszczono szkołę ewangelicką. Na początku XX wieku wybudowano nowy gmach szkolny, a w 1919 umieszczono niemiecka szkołę mniejszościową. Natomiast w 1925 przejęto pomieszczenia jednego i drugiego budynku i utworzono Polską Szkołę Powszechną nr 2.

 • Ludowe Wojsko polskie zmienia swoja nazwę na Wojsko Polskie, następuje w związku z tym zmiana imienia Szkoły Podstawowej nr 4 z Ludowego Wojska Polskiego na Wojska Polskiego

 • Postacią zasłużoną dla naszej Szkoły jest Maksymilian Herwich, mieszkaniec Berna, były krotoszynianin, który w latach dziewięćdziesiątych wspierał nasza szkołę finansowo.

 • Ważnym elementem rozwoju Szkoły jest otwarcie jednej z pierwszych w Krotoszynie sali komputerowej.

 • W 1996 otwarcie sali gimnastycznej po kapitalnym remoncie.

 • Od 1996 przy naszej szkole działa UKS PUMA - skupiający wokół siebie miłośników Korfballu. Rok wcześniej założono klub sportowy TYGRYS promujący zapasy, a obecnie zajmujący się piłką nożną i kolarstwem.

 • W roku 2001 oddano do użytku nowe zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej

 • 26 maja 2001 odbył się pierwszy Festyn rodzinny. Dzieci i rodzice bawili się wybornie. Od tego roku organizowanie festynu stało się tradycją.

 • Tradycją naszej szkoły jest „Bieg ku słońcu" czy „Bieg krasnala" inaugurujący rok sportowy. Osiągnięcia sportowe naszej Szkoły są bardzo wysokie. Nasi sportowcy często stawają na podium w zawodach ma szczeblu powiatowym a nawet wojewódzkim.

 • Prezentując naszą szkołę nie można zapomnieć o szerokiej działalności turystycznej propagowanej przez Szkolne Koło PTTK i SK PTSM. Organizowane są wycieczki, rajdy, wycieczki rowerowe. Z PTTK i PTSM można świetnie spędzić czas.

Strona główna | Aktualności | Dokumenty | Historia szkoły | Nauczyciele | Promocja zdrowia | Rada Uczniowska | Koła i organizacje | UKS | Sport | Projekty | Izba Pamięci