Dokumenty
Strona główna
Aktualności
Dokumenty
Historia szkoły
Nauczyciele
Promocja zdrowia
Rada Uczniowska
Koła i organizacje
UKS
Sport
Projekty
Izba Pamięci

 

punktor Statut Szkoły - Przepisy regulujące pracę naszej placówki.
punktor STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
punktor Regulamin Rady Rodziców
punktor Protokół z przebiegu wyborów do Rady Oddziałowej
punktor Protokół wypadku
punktor Szkolny program profilaktyki
punktor Plan wychowawczy
punktor Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
punktor Karta zgłoszenia na obiady
punktor Wyprawka Pierwszoklasisty
punktor Karta wycieczki
punktor Wycieczka - dane osobowe uczestnika wycieczki
punktor Karta wyjścia
punktor Karta samooceny pracy nauczyciela
punktor Szablon konspektu z elementami OK
punktor Wniosek - program nauczania
punktor Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego
punktor Rekrutacja 2017/2018: Karta zapisu dziecka mieszkającego w obwodzieSP4>>>
Karta zapisu dziecka mieszkającego poza obwodem SP4>>>

 
punktor Uchwała Nr XXXV/266/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie
punktor

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie

punktor

Zarządzenie Nr 1/2017/2018
Dyrektora Szkoły W sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie oraz wysokości opłaty za wydawane posiłki.

punktor Regulamin korzystania ze stołówki
 

Strona główna | Aktualności | Dokumenty | Historia szkoły | Nauczyciele | Promocja zdrowia | Rada Uczniowska | Koła i organizacje | UKS | Sport | Projekty | Izba Pamięci